مدلسازی سیکل های تراکمی تبرید
به این مطلب امتیاز دهید!

مدلسازی سیکل های تراکمی تبرید در انجام پایان نامه مکانیک و انجام پایان نامه مکانیک تبدیل انرژی

در این مقاله سعی می شود نحوه مدلسازی سیکل های تراکمی تبرید بیان شود.

سیکل های تبرید دارای انواع مختلفی می باشد. نحوه مدلسازی سیکل های تراکمی تبرید هر سیکل بر اساس ورودی هایی که باید فرض شود متفاوت می باشد. یکی از مدلسازی هایی که بیشتر با نرم افزار EES صورت می گیرد مدلسازی سیکل های تبرید می باشد. در مدلسازی سیکل های تبرید مبرد مورد نظر با دو منبع دمایی دما بالا و دما پایین در ارتباط است که بر اساس آن خواص ترمودینامیکی در دماهای پایین تبخیر و کندانس می شود در نتیجه این ویژگی های مبردها مانند R134a، R22 و… موجب شده است که در صنعت تبرید کاربرد فراوانی داشته باشند. محدودیت های زیست محیط باعث شده است که مدل سازی با دیدگاه های زیست محیطی به سمت استفاده از مبردهای طبیعی بروند.

یکی از مواردی که در مدلسازی سیکل های تبرید منجر به فهم بهتر مدل می شود و چاپ مقالات و ارائه پایان نامه را با کیفیت بهتری همراه می سازد استفاده از نمودارهای ترمودینامیکی است. نرم افزار EES با داشتن این نمودارها که در شکل زیر نشان داده شده است می تواند رنگ و لعاب متفاوتی به کار بدهد. استفاده از مبردهای طبیعی جدید که کمتر در سیکل های تبرید به کار می روند می توانند با آنالیزهای مختلف و رسم نمودارهای فرآیندی می تواند درک بهتری را به خوانندگان داد.

در مدلسازی این گونه سیکل ها دما در منبع گرمایی سرد و گرم فرض می شود بر اساس دما  فشار در اواپراتور و کندانسور تعیین می شود. اواپراتور با تبخیر ماده آن را آماده برای ورود به کمپرسور می کند کمپرسور به صورت ایزنتروپیک فشار را افزایش می دهد و این افزایش فشار وارد کندانسور شده. پس از فرایند چگالش در دما و فشار ثابت کیفیت ماده از حالت اشباع به حالت متراکم تبدیل شده، در ادامه در طی یک فرآیند آنتالپی ثابت شیر اختناق فشار را میشکند و سیال با کیفیتی که باید محاسبه شود (بر اساس فشار و آنتالپی) وارد کندانسور شده و سیکل بسته می شود.

مدلسازی سیکل های تراکمی تبرید - مشاورتز

مدلسازی سیکل های تراکمی تبرید – مشاورتز

 

امیدواریم خواندن این مقاله مفید برای انجام پایان نامه مکانیک تبدیل انرژی باشد، در صورتیکه تمایل به سفارش انجام پایان نامه تبدیل انرژی دارید، با تکمیل فرم زیر تیم مشاورتز در خدمت شما متقاضی گرامی می باشد.

 

 

 

این محتوا می تواند برای سرچ های زیر مفید باشد

تبرید ، تراکمی ، R134a ، مدلسازی سیکل های تراکمی تبرید ، مدلسازی سیکل های تراکمی تبرید با نرم افزار EES، انجام پایان نامه مدلسازی سیکل های تراکمی تبرید با نرم افزار EES