مدلسازی سیستم SOFC
به این مطلب امتیاز دهید!

مدلسازی سیستم SOFC (پیل سوختی) در انجام پایان نامه مکانیک و انجام پایان نامه مکانیک تبدیل انرژی

در این مقاله سعی می شود مدلسازی سیستم SOFC (پیل سوختی) بیان شود.

سلول های سوختی معمولا با توجه به الکترولیت به کار رفته در سلول دسته بندی می شوند. درجه حرارت عامل برای هر یک از سلول های سوختی می تواند یک عامل در طبقه بندی محسوب شود. سلول های سوختی دما پایین سلول های سوخت قلیایی (AFCS)، سلول های غشاء الکترولیت پلیمری (PEMFCs)، DMFC  و سلول های سوختی اسید فسفریک (PAFCs) می باشند. سلول های سوختی در دمای بالا در دماهای عملکردی600-1000  درجه سانتی گراد و دو نوع مختلف توسعه داده شده اند، سلول های سوختی کربنات مذاب (MCFC)  و سلول های سوختی اکسید جامد (SOFC). تمام انواع سلول های سوختی در بخش های زیر به منظور افزایش درجه حرارت عامل معرفی شده اند. مروری بر انواع سلول های سوخت را می توان در جدول زیر مشاهده نمود.

مدلسازی سیستم SOFC - مشاورتز

مدلسازی سیستم SOFC – مشاورتز

مدلی که می توان در پیل سوختی SOFC بیان نمود به صورت شکل زیر است. معادلات اساسی شامل مبانی الکتروشیمیایی پیل سوختی است که باید تلفات اهمی و برگشت ناپذیرهای سیستم را در نظر گرفت که موجب حل غیر خطی معادلات می شود.

مدلسازی سیستم SOFC (پیل سوختی) - مشاورتز

مدلسازی سیستم SOFC (پیل سوختی) – مشاورتز

امیدواریم خواندن این مقاله مفید برای انجام پایان نامه مکانیک تبدیل انرژی باشد، در صورتیکه تمایل به سفارش انجام پایان نامه تبدیل انرژی دارید، با تکمیل فرم زیر تیم مشاورتز در خدمت شما متقاضی گرامی می باشد.

 

 

 

این محتوا می تواند برای سرچ های زیر مفید باشد

SOFC ، انجام پایان نامه مدلسازی سیستم SOFC ، پیل سوختی ، مدلسازی سیستم SOFC