مدلسازی توربوجت و توربوفن
به این مطلب امتیاز دهید!

مدلسازی توربوجت و توربوفن در مشاوره انجام پایان نامه مکانیک و مشاوره انجام پایان نامه مکانیک تبدیل انرژی

در این مقاله سعی می شود مدلسازی توربوجت و توربوفن بیان شود.

شکل زیر شماتیکی از یک توربوجت است. در این سیستم هوا وارد یک دیفیوزر شده که به صورت آنتروپی ثابت قابل مدلسازی می باشد. سپس هوا وارد کمپرسور شده و فشار و دمای آن افزایش می یابد. با فرض فرآیند پلی تروپیک بودن و راندمان ایزنتروپیک می توان این جز را مدل نمود. در ادامه با تزریق سوخت دمای سیستم افزایش می یابد و این امر موجی تغییر درصد ترکیبات نیز خواهد شد. سپس محصولات احتراق برای تولید توان مصرفی کمپرسور وارد توربین شده و تولید کار می کنند. در برخی از موارد مخصوصا در هنگام بلند شدن از روی باند پرواز افتر برنر(پس­سوز) در مدار قرار می گیرد که موجب نیروی رانش بیشتر می شود. در این روند نحوه مدل سازی مشابه اتاق احتراق خواهد بود و در نهایت نازل که موجب افزایش سرعت و نیروی رانش می گرد.

مدلسازی توربوجت و توربوفن - مشاورتز

مدلسازی توربوجت و توربوفن – مشاورتز

شکل زیر مربوط به توربوفن می باشد که دارای روندی مشابه می باشد. تنها در ورودی بخشی از دبی بعد از فن وارد افتر برنر می شود تا بتوان احتراق کامل را شاهد بود و مصرف سوخت در اتاق احتراق کاهش بیابد.

مدلسازی توربوجت و توربوفن - مشاورتز

مدلسازی توربوجت و توربوفن – مشاورتز

امیدواریم خواندن این مقاله مفید برای انجام پایان نامه مکانیک تبدیل انرژی باشد، در صورتیکه تمایل به سفارش انجام پایان نامه تبدیل انرژی دارید، با تکمیل فرم زیر تیم مشاورتز در خدمت شما متقاضی گرامی می باشد.

 

 

 

این محتوا می تواند برای سرچ های زیر مفید باشد

مدلسازی توربوجت ، مدلسازی توربوفن ، انجام پایان نامه مدلسازی توربوجت ، انجام پایان نامه مدلسازی توربوفن ، مدلسازی توربوجت و توربوفن ، نجام پایان نامه مدلسازی توربوجت و توربوفن