طراحى گیتهاى نورى بر پایه کریستال فوتونى
به این مطلب امتیاز دهید!

طراحى گیتهاى نورى بر پایه کریستال فوتونى در مشاوره انجام پایان نامه برق و مشاوره انجام پایان نامه الکترونیک و مشاوره انجام پایان نامه فیزیک

طراحى گیتهاى نورى بر پایه کریستال فوتونى در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

طراحى، شبیه سازى و آنالیز گیتهاى منطقى نورى برپایه کریستال فوتونى در مشاوره انجام پایان نامه و مقاله براى دانشجویان الکترونیک، فیزیک، فوتونیک

ساختارهایى که ضریب شکست آن ها به طور متناوب تغییر مى کند،کریستال فوتونى نام دارند. اگر این تکرار در یک بعد باشد، بلور فوتونى یک بعدى و اگر تکرار ساختار متناوب در دو یا سه بعد باشد بلور فوتونى دو و سه بعدى بوجود مى آید. مواد با ساختارهاى متفاوت بلور فوتونى، گستره وسیعى از ویژگى هاى فیزیکى را به دلیل دارا بودن ساختارهاى الکتریکى متفاوت از خود نشان مى دهند. هنگامى که نور از یک بلور فوتونى عبور مى کند به دلیل بازتاب و شکست هاى متعددى که در آن روى مى دهد، نوعى گاف فرکانسى در آن ایجاد مى شود. با ایجاد انواع نقص در ساختار بلور فوتونى مى توان آن را بصورت کاواك نورى در آورد. یک کاواك مى تواند در ساختارهاى نورى مختلفى مورد استفاده قرار گیرد. از جمله این ساختارها که در مدارات مجتمع نورى کاربردهاى فراوان دارند، گیتهاى منطقى نورى هستند. ساختار گیتهاى نورى به صورتهاى مختلف قابل پیاده سازى است که از جمله میتوان با ترکیب با رزوناتورهاى نورى این ساختارها ایجاد کرد. با ایجاد نقصهاى مختلف در ساختار امکان طراحى گیتهاى ,DNA ,RON,ROREXELPITLUMED ,REDDA ,DNANو … وجود دارد. تمامى ساختارهاى منطقى طراحى شده مبتنى بر جدول صحت خود عمل کرده و نتایج دقیق و جالبى بدست میدهند . در بررسى و آنالیز ساختارهاى برپایه کریستال فوتونى از نرم افزارهاى rsoft و comsol استفاده میشود که نتایج جالبى حاصل میشود.

طراحى گیتهاى نورى بر پایه کریستال فوتونى - مشاورتز

طراحى گیتهاى نورى بر پایه کریستال فوتونى – مشاورتز

امیدواریم خواندن این مقاله مفید برای مشاوره انجام پایان نامه الکترونیک باشد، در صورتیکه تمایل به سفارش مشاوره انجام پایان نامه طراحى گیتهاى نورى بر پایه کریستال فوتونى دارید، با تکمیل فرم زیر تیم مشاورتز در خدمت شما متقاضی گرامی می باشد.

 

این محتوا می تواند برای سرچ های زیر مفید باشد:

طراحى گیتهاى نورى بر پایه کریستال فوتونى ، طراحى گیتهاى نورى ، کریستال فوتونى ، آنالیز گیتهاى منطقى نورى ، طراحی گیتهاى منطقى نورى ، شبیه سازی گیتهاى منطقى نورى