طراحى ساختارهاى نورى پلاسمونیکى
به این مطلب امتیاز دهید!

طراحى ساختارهاى نورى پلاسمونیکى در مشاوره انجام پایان نامه برق و مشاوره انجام پایان نامه الکترونیک و مشاوره انجام پایان نامه فیزیک

طراحى ساختارهاى نورى پلاسمونیکى در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

طراحى، شبیه سازى و آنالیزساختارهاى نورى پلاسمونیکى در مشاوره انجام پایان نامه و مقاله براى دانشجویان الکترونیک، فیزیک، فوتونیک

پلاسمونیک بخش مهم و قابل توجهى از نانو فوتونیک را تشکیل می دهد که در آن میدان هاى الکترومغناطیسى امکان محدودیت در ابعاد نانو مترى را خواهند داشت. در ساختارهاى پلاسمونیکى، ابعاد را مى توان در حد یا کوچکتر از طول موج ورودى انتخاب کرد. تداخل بین امواج الکترومغناطیسى و الکترونهاى هدایت در مرز فلز-عایق منجر به انتشار میدان نورى قوى در ابعاد زیر طول موجى خواهد شد. تشدیدگرهاى پلاسمونیکى نیز قابلیت انتشار نور در ابعاد نانو مترى را دارا بوده که بر تمام محدودیات پراکنش غلبه کرده و افق هاى جدیدى در انتشار نور در ابعاد نانو مترى باز کرده است. در حقیقت، ساختارهاى فلزى بر محدودیات پراکنش با استفاده از تشدید پلاسمونیکى سطحى غلبه مى کند. این پدیده به شدت به ابعاد و مشخصات ساختار و نیز مواد سازنده آن حساس است. از سویى دیگر، تشدیدگرهاى حلقوى اجزایى مهم در مدارات مجتمع هستند. این ادوات توجهات بسیارى را در سال هاى اخیر با توجه به ابعاد کوچک، فاکتور کیفیت بالا و سادگى ساخت جلب نموده اند. ترکیب پلاسمونیک و تشدیدگرهاى حلقوى باعث ایجاد ساختارهاى جدید و کارا در مدارات مجتمع نورى شده است. با استفاده از ترکیبات پلاسمونیکى امکان ساخت ادوا نورى مختلفى چون فیلتر، گیت نورى، تقسیم کننده توان، دى مالتى پلکسر و … در ابعاد نانو وجود خواهد داشت.

طراحى ساختارهاى نورى پلاسمونیکى - مشاورتز

طراحى ساختارهاى نورى پلاسمونیکى – مشاورتز

در بررسى و آنالیز ساختارهاى پلاسمونیکى از نرم افزارهاى rsoft و comsol استفاده میشود که نتایج جالبى حاصل میشود.

امیدواریم خواندن این مقاله مفید برای مشاوره انجام پایان نامه الکترونیک باشد، در صورتیکه تمایل به سفارش مشاوره انجام پایان نامه طراحى ساختارهاى نورى پلاسمونیکى دارید، با تکمیل فرم زیر تیم مشاورتز در خدمت شما متقاضی گرامی می باشد.

 

این محتوا می تواند برای سرچ های زیر مفید باشد:

طراحى ساختارهاى نورى پلاسمونیکى ، شبیه سازی ساختارهاى نورى پلاسمونیکى با Rsoft ، طراحى ساختارهاى نورى پلاسمونیکى با COMSOL ، ساختارهاى پلاسمونیکى