توزیع استحکام مکانیکی نانو ذرات کاتالیست
به این مطلب امتیاز دهید!

توزیع استحکام مکانیکی نانو ذرات کاتالیست در مشاوره انجام پایان نامه مهندسی شیمی و مشاوره انجام پایان نامه مواد

در این مقاله توزیع استحکام مکانیکی نانو ذرات کاتالیست مورد بررسی قرار می گیرد.

توزیع آماری ویبول می­تواند اطمینان از استحکام مکانیکی یک کاتالیست در حین عملیات راکتوری را تضمین ­کند. توزیع دقیق استحکام کاتالیست مفید است. با این حال عوامل متعددی بر توزیع استحکام تأثیر گذار هستند. معادله ویبول مبتنی بر فرضیه­های متعددی است:

  • ضعیف­ترین مدل که فرض می­کند ضعیف­ترین ترک در ماده منجر به شکست می­گردد.
  • یک توزیع رایج از تنش شدید که به­وسیله­ی آن میکروترک­هایی در کاتالیست بوجود می­آید.
  • یک توزیع یکنواخت از تنش کششی در فضای مورد نظر

توزیع استحکام مکانیکی نانو ذرات کاتالیست

توزیع استحکام مکانیکی نانو ذرات کاتالیست در انجام پایان نامه

مواد ایده ­آل که هیچگونه ترکی در آنها وجود ندارد، دارای مدول ویبول خیلی بالایی هستند و از این رو از توزیع خیلی دقیقی از داده ­های استحکام کششی برخوردار می­باشند. کاتالیست­های متخلخل مملو از ترک در بدنه­ قرص، دارای طیف یکسانی از اندازه­ میکروترک­های تعریف شده در مکانیک شکست هستند، که این میکروترک­ها در بافت کاتالیست منجر به ایجاد تمرکز تنش و تسریع در شکست کاتالیست می­شود. بنابراین پراکندگی داده ­های استحکام کاتالیست­ها یکی از خواص ذاتی شکنندگی مواد کاتالیستی است. بر اساس معادله گریفث

توزیع استحکام مکانیکی نانو ذرات کاتالیست

استحکام واقعی یک ماده­ی ترد وابسته به مدول یانگ، انرژی سطحی ماده، فاکتور به این وابسته است که این فاکتور یک عدد آماری است که مشخص کننده­ی اندازه، جهت و توزیع استحکام میکروحفره ها موجود در کاتالیست است. معادله­ی ویبول یک ثابت دارد که به اندازه­ی فضایی وابسته است که در آن تنش ماکزیمم وجود دارد. گریفث (1920) استحکام شکست مواد ترد را بصورت تابعی از انرژی سطح، مد.ل یانگ و اندازۀ میکروترک­های درون ماده بیان نمود. مشخص شد که شکست استحکام کاتالیست­های فلزی پایه اکسیدی ناشی از رشد یک نقص بحرانی تحت تنش­های گوناگون در توده­ی کاتالیست است. خاصیت پراکندگی داده­های استحکام کاتالیست جامد را می­توان بخوبی توسط معادلۀ توزیع ویبول دو پارامتری توصیف نمود:

توزیع استحکام مکانیکی نانو ذرات کاتالیست

که در آن احتمال شکست استحکام،  ماکزیمم بار منجر به شکست،  مدول ویبول و  پارامتر اندازۀ توزیع ویبول است.

پارامترهای ویبول را می­توان از رگرسیون بدست آورد. با دو بار لگاریتم ­گیری، خواهیم داشت:

توزیع استحکام مکانیکی نانو ذرات کاتالیست

احتمال شکست در بارهای مختلف را می­توان با استفاده از یک تخمین­گر احتمال ارزیابی نمود:

توزیع استحکام مکانیکی نانو ذرات کاتالیست

امیدواریم خواندن این مقاله مفید برای مشاوره انجام پایان نامه مهندسی شیمی و مواد باشد، در صورتیکه تمایل به سفارش مشاوره انجام پایان نامه مهندسی شیمی و مواد دارید، با تکمیل فرم زیر تیم مشاورتز در خدمت شما متقاضی گرامی می باشد.

 

این محتوا می تواند برای سرچ های زیر مفید باشد

توزیع استحکام مکانیکی نانو ذرات کاتالیست | مدول ویبول | استحکام مکانیکی | نانو ذرات | کاتالیست