آب شیرین کن فعال پلکانی
به این مطلب امتیاز دهید!

تحلیل انرژی و اکسرژی آب شیرین کن فعال پلکانی متصل به PV/T در انجام پایان نامه مکانیک و انجام پایان نامه مکانیک تبدیل انرژی

در این مقاله سعی می شود تحلیل انرژی و اکسرژی آب شیرین کن فعال پلکانی متصل به PV/T بیان شود.

سیستم آب شیرین کن فعال پلکانی در موارد دور افتاده استفاده می شود. در این سیستم آب با افزایش دمای نه چندان زیاد در مسیر خود بر اثر دریافت شار حرارتی تبخیر شده و این روند منجر به شیرین سازی آب می شود. در مدل سازی سیستم آب شیرین کن پلکانی با توجه به افزایش دمای آب ورودی که به وسیله ی سیستم های تجدپذیر مانند PV/T و کلکتورهای خورشیدی صورت می پذیرد؛ آب گرم شده وارد سیستم پلکانی می شود این امر موجب افزایش ضریب انتقال حرارت و در نتیجه منتج به تولید آب شیرین بیشتر می شود. در ادامه می توان با توجه به مشخص شدن ما و دبی ها به آنالیز انرژی و اگزرژی سیستم پلکانی و یا حوضچه تبخیری پرداخت. در تعیین ضریب انتقال حرارت در داخل محفظه می توان از روابط زیر استفاده نمود.

ضریب انتقال حرارت تبخیری:

ضریب انتقال حرارت تبخیری - مشاورتز

ضریب انتقال حرارت تبخیری – مشاورتز

ضریب انتقال حرارت جابجائی:

ضریب انتقال حرارت جابجائی - مشاورتز

ضریب انتقال حرارت جابجائی – مشاورتز

ضریب انتقال حرارت تشعشعی:

ضریب انتقال حرارت تشعشعی - مشاورتز

ضریب انتقال حرارت تشعشعی – مشاورتز

در مدلسازی این سیستم باید در نظر داشت که دمای سطح شیشه از اهمیت بالایی بر خورد دار است که محاسبه آن وابسته به حل معادلات حجم کنترل انرژی و انتقال حرارت برای سطح باید نوشته شود که ضرایئب انتقال حرارتی که بایان شد در تعیین مقدار ان تأثیرگذار است که خود آنها نیز وابسته به مقدار ارزش T یا همان دمای سطح شیشه است در این حالت باید با نوشتن یک حلقه با حدس اولیه برای سطح شیشه مقدار آن را تعیین نمود. از طفی تعیین این پارامتر به مشخصه های هندسی از قبیل فاصله از آب با دمای آن نیز می باشد. زاویه و تعداد پله ها نیز در تعیین مقدار دبی اب شیرین تاثیرگذار است. برای مقدار غلظت شوری آب براین یا همان پساب آب شور بادی بر اساس قانون پیوستگی نمک مقادیر آن را تعیین نمود. که با توجه به فرایند تبخیر غلظت آب شیرین تولید تقریبا برابر صفر (پی پی ام) ppm خواهد بود.

آب شیرین کن فعال پلکانی - مشاورتز

آب شیرین کن فعال پلکانی – مشاورتز

امیدواریم خواندن این مقاله مفید برای انجام پایان نامه مکانیک تبدیل انرژی باشد، در صورتیکه تمایل به سفارش انجام پایان نامه تبدیل انرژی دارید، با تکمیل فرم زیر تیم مشاورتز در خدمت شما متقاضی گرامی می باشد.

 

 

 

این محتوا می تواند برای سرچ های زیر مفید باشد

آب شیرین کن پلکانی ، آب شیرین کن فعال پلکانی ، PV/T ، انرژی ، اگزرژی ، انتقال حرارت و انتقال جرم ، انجام پایان نامه آب شیرین کن پلکانی ، انجام پایان نامه انرژی و اکسرژی آب شیرین کن