مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد
به این مطلب امتیاز دهید!

مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

در این مقاله به بررسی انجام پایان نامه کارشناسی ارشد می پردازیم

یکی از چالش های اصلی دانشجویان (در برهه زمانی برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد ) که در طی دوران تحصیل خود با آن روبرو هستند، فرآیند انجام و نگارش پایان نامه می باشد که در واقع حسن ختام دوران تحصیل آن ها در آن مقطع به حساب می آید، بنابراین انجام پایان نامه کارشناسی ارشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا دانشجو می بایست تمام تلاش خود را برای ارایه سمینار مناسب، انتخاب موضوع به روز و نگارش پیشنهادیه (پروپوزال) به کار گیرد تا پس از تصویب موضوع پیشنهادی توسط شورای آموزشی دانشکده، فرآیند تحلیل و پژوهش در راستای موضوع صورت پذیرد. یکی از کلیدی ترین نکاتی که باید در انتخاب موضوع به آن توجه کرد، ارایه یک ایده مناسب می باشد که قابل قیاس با پژوهش ها و تحقیقات در سطح جهانی باشد. برای انتخاب موضوع مناسب با ایده ی به روز مراحل زیر پیشنهاد می شود:

 • بررسی موضوع پیشنهادی از طریق مطالعه­ ی کتب، پایان نامه و مقالات مربوط به موضوع
 • مرور مجدد کتب مرجع و پروژه های کلاسی انجام شده ی مرتبط با موضوع
 • نظرخواهی از اساتید و دانشجویان ممتاز مقاطع بالاتر

برای کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با اهمیت و اصول انتخاب موضوع پایان نامه می توانید به لینک زیر رجوع کنید (لینک انتخاب موضوع پایان نامه)

پس از اتمام فرآیند انتخاب موضوع و نگارش پروپوزال، فرآیند تحقیق و انجام پایان نامه ارشد شروع می شود. برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد موفق بهتر است که مراحل زیر به کار گرفته شود:

 • کلیات پایان نامه
 • مبانی نظری و مروری بر مطالعات پیشین
 • روش تحقیق
 • نتایج و تفسیر نتایج
 • نتیجه گیری و پیشنهادات

1- کلیات پایان نامه

در این فصل از انجام پایان نامه کارشناسی ارشد ، به توسعه یافته پروپوزال نگارش شده می پردازیم. شیوه نگارش این فصل به این صورت است که در ابتدا مقدمه ای کلی در ارتباط با موضوع مورد بحث، چالش های موجود بر سر راه و روش تحقیق پیشنهادی در پاراگراف آخر می باشد. دیگر بخشهای این فصل، شامل اهداف پایان نامه، ضرورت انجام پایان نامه ارشد و نوآوری های پایان نامه می باشد که با شرح و بسط بخشهای متناظر با این مطالب در پروپوزال، این بخش را نگارش می کنیم. در پایان این فصل نیز در قالب بخش بندی پایان نامه، به صورت خلاصه و در 5 یا 6 خط به معرفی اجمالی تمامی فصول پایان نامه می پردازیم.

2- مبانی نظری و مروری بر مطالعات پیشین

در این فصل از انجام پایان نامه کارشناسی ارشد ابتدا به بررسی تعاریف مورد بررسی در پایان نامه و اصول نظری تحقیق می پردازیم. این مطالب می تواند شامل موضوعات فرعی دیگری که مربوط به پایان نامه می باشد را نیز در بر گیرد، اما مطالب نگارش شده بایستی برخاسته از دل مقالات انجام شده در گذشته باشد. نکته ای که باید در این قسمت مورد توجه قرار گیرد، استفاده از مقالات به روز از پایگاه های معتبر باشد. بهتر است که این مقالات بیشتر از ژورنال ها و مجلات داخلی معتبر انتخاب شود.

3- روش تحقیق یا روش پیشنهادی

در این فصل از انجام پایان نامه کارشناسی ارشد می بایست در ابتدا مقدمه کلی ، علت انتخاب روش و تشریح کامل روش تحقیق بپردازیم که بسته به رشته و نوع تحقیق روش متفاوت می باشد

در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه غالبا، در این قسمت بایستی الگوریتم ها، مکانیسم ها، فرمول بندی مساله و روش های پیشنهادی در راستای موضوع پایان نامه مطرح گردد. قابل توجه است که بیش از 95 درصد این بخش بایستی منحصرا مربوط به نویسنده و ایده ی وی باشد (یعنی تکراری نباشد). در این قسمت فرمول بندی ها، ساختارهای کنترلی، فلوچارتها و روند انجام شبیه سازی تشریح می شود. برای نگارش این قسمت، توصیه می شود که مقاله ای که به عنوان مرجع اصلی کار برگزیده شده، به طور کامل مطالعه گردد، مزایا و نوآوری های پیشنهادی از سوی ما در مقاله مورد نظر گنجانده شود و پیکربندی جدیدی برای مکانیسم ها و روابط موجود در مقاله در ذهن ایجاد شود. سپس این مباحث در فصل سوم پیاده گردد. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که پراکندگی ارجاعات در این فصل جالب نیست و بیشتر توصیه می شود بخشهای این فصل در صورت نیاز به مرجع اصلی ارجاع داده شود. در پایان این فصل، پس از مطالعه  حدود 15 مقاله به روز و معتبر، نتایج کار هر یک را در یک پاراگراف سه سطری بیان می کنیم. سپس در یک سطر مزیت کار خود را نسبت به این مقاله مطرح می کنیم.

در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی غالبا به معرفی روش پژوهش به کار رفته در اين پژوهش شامل نوع پژوهش، فرضيه‌هاي پژوهش، قلمرو پژوهش، جامعه و نمونه آماري و نحوه گردآوري داده‌ها عنوان شده و سپس به بيان مدل‌ها و تعريف متغير‌هاي مورد بررسي پرداخته مي شود و در نهايت روش‌هاي آماري به کار رفته براي آزمون فرضيه‌هاي پژوهش تشريح مي گردد.

همچنین در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد ، پایان نامه هایی که بصورت آزمایشگاهی انجام می شود، در این فصل غالبا به توصيف كامل برنامه‌ي آزمايشگاهي شامل مواد مصرفي و نحوه‌ي ساخت نمونه‌ها، شرح آزمايش‌ها شامل نحوه تنظيم و آماده سازي  آزمايش‌ها و دستگاه‌هاي مورد استفاده و دقت و نحوه‌ي كاليبره كردن، شرح دستگاه ساخته شده (در صورت ساخت) و ارائه‌ي روش اعتبارسنجي پرداخته می شود

4- نتایج و تفسیر نتایح

مهم ترین و اصلی ترین بخش هر پایان نامه، قسمت نتایج آن می باشد به این دلیل که یافته های محقق در این فصل گردآوری می شود.

در این فصل، بایستی به نتایج مکانیسم ها، ساختارها و روش های ارایه شده در فصل سوم پرداخته شود و با تحلیل نتایج حاصل از روش تحقیق، این فصل جمع بندی می گردد

در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته های فنی مهندسی و علوم پایه، غالبا از محیط های نرم افزاری و کدنویسی برای پیاده سازی روش پیشنهادی تحقیق استفاده می شود و یا روش تحقیق آزمایشگاهی معرفی شده در قسمت روش تحقیق، محقق نتایج پایان نامه خود را جمع آوری می نماید

در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش هایی که روش تحقیق آنها مدلسازی، شبیه سازی، کدنویسی می باشد،  پیشنهاد می شود که نرم افزار انتخابی با توجه به موضوع پایان نامه انجام شود. شیوه نگارش این فصل به این صورت است که در ابتدا مقدمه ای در ارتباط با موضوع مورد نظر برای شبیه سازی، نرم افزار به کار رفته و مشخصات سیستم کامپیوتری بیان می کنیم. سپس ورودی های مساله را بیان می کنیم. حال می توان برای آشکار شدن بهتر کارایی روش پیشنهادی، موضوع مورد نظر را در چندین سناریو یا حالت شبیه سازی کرد. سپس نتایج مربوط به هر سناریو و حالت مطرح می گردد و در هر مرحله مقادیر عددی و شماتیک حاصل شده تشریح می گردد و نشان داده می شود که بر اساس این خروجی ها چگونه معضل یاد شده در موضوع پایان نامه حل شده است یا اینکه بهبود پیدا کرده است.

در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد پایان نامه هایی که روش تحقیق آنها آزمایشگاهی و نتایج تجربی می باشد، ارائه‌ي داده‌ها، نتايج و تحليل و تفسير آنها در فصل چهارم ارائه مي‌شود. تفاوت، تضاد يا تطابق بين نتايج تحقيق با نتايج ديگر محققان بايد ذكر می شود. تفسير و تحليل نتايج بر اساس حدس و گمان نبوده، بلكه برمبناي نتايج عملي استخراج‌شده از تحقيق و يا استناد به تحقيقات ديگران می باشد. در ارائه‌ي نتايج با توجه به راهنماي كلي نگارش فصل ها، تا حد امكان تركيبي از نمودار و جدول استفاده می شود.

در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی غالبا در فصل 4 به تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده با ابزارهاي معتبر، که يکي از پايه هاي اصلي هر مطالعه و بررسي است، پرداخته می شود. هدف از تجزيه و تحليل، ارائه نتايج به شکلي قابل فهم و قابل تفسير است. در اين مرحله از پژوهش، فرضيه هاي تحقيق مورد آزمون و تجزيه وتحليل قرار مي گيرد و محقق بر اساس نتايج آماري حاصل شده براي تأييد يا رد فرضيه هاي پژوهش داوري مي كند.

اين فصل اختصاص به پردازش داده ها، آزمون فرضيه ها و ارائه نتايج دارد. بر اين مبنا، ابتدا آمار توصيفي از مقادير محاسبه شده براي متغيرهاي پژوهش ارائه شده است. در ادامه از طریق آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته خواهد شد.

 

5 نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات

در این فصل که شامل دو بخش اصلی است، ابتدا در بخش نتیجه گیری در دو پاراگراف معضل مورد بحث پایان نامه را مطرح می کنیم و سپس روش پیشنهادی برای رفع این مشکل را مطرح می سازیم و در پاراگراف آخر نتایج حاصل از پژوهش را بیان می کنیم و بهبودی مساله را با استفاده از روش پیشنهادی خود توجیه می کنیم. در قسمت پیشنهادات، نیز چنیدن طرح که موضوع پایان نامه را بهبود می بخشد، مطرح می کنیم.

خدمات و مراحل انجام پایان نامه کارشناسی ارشد در موسسه مشاورتز:

موسسه­ی مشاورتز پس از تعیین موضوع مناسب و مرتبط با تخصص و سطح دانش دانشجو و یا دریافت موضوع و مقاله­ی بیس انتخاب شده توسط دانشجو به تجمیع نهایی در مورد موضوع پایان­نامه می­رسد.

موضوع نهایی توسط دانشجو به مدیر گروه ارایه شده و فرآیند بررسی آن آغاز می­شود.

پس از تایید موضوع توسط مدیر گروه، پیشنهادات استاد راهنما و استاد مشاور بر اساس راهنمایی­های دفتر پژوهشی دانشگاه، اعمال می­گردد.

پس از طی تایید اولیه­ی استاد راهنما، استاد مشاور، مدیر گروه و دفتر پژوهشی، موسسعه اقدام به نگارش پروپوزال می­کند. نگارش پروپوزال بر اساس ایده­های مورد نظر در فرم پروپوزال دانشگاه مربوطه کامل می­گردد. قبل از نگارش پروپوزال، موضوع پیشنهادی در سامانه­ی ایرانداک ثبت می­شود تا از عدم تکراری بودن آن اطمینان حاصل شود.

پس از نگارش پروپوزال، پروپوزال نگارش شده توسط اساتید راهنما و مشاور بررسی می­شود و پس از تایید آن­ها، پروپوزال به گروه آموزشی ارسال می­شود.

در صورتی که شورای آموزشی دانشکده، پروپوزال را تایید نماید دانشجو کد مربوط به استاد راهنما را اخذ می­کند و فرآیند انجام پایان­نامه شروع می­شود.

پس از شروع فرآیند انجام، کارشناسان موسسه­ مشاورتز گزارش سه ماه­ی انجام پایان نامه را مهیا ساخته و به دانشجو ارایه می­کند.

پس از تهیه­ی گزارش سه ماه، این گزارش به اساتید راهنما و مشاور ارسال شده و پس از تایید آن­ها، فرآیند انجام پایان نامه ادامه پیدا می­کند.

حال کارشناسان موسسه به تهیه­ی گزارش شش ماه­ی فرآیند انجام پایان­نامه می­پردازند.

پس از تهیه­ گزارش شش ماه، این گزارش به اساتید راهنما و مشاور ارسال می­شود و پس از تایید آن­ها فرآیند انجام ادامه پیدا می­کند.

موسسه­ی مشاورتز پس از ارایه­ی دو گزارش یاد شده که شامل نگارش فصول پایان­نامه و شبیه­سازی نرم­افزاری یا مطالعات کتابخانه ای و یا نتایج آماری می­باشد، اقدام به تکمیل فایل پایان­نامه و چکیده­ی آن می­نمایند.

حال متن کامل پایان­نامه به اساتید راهنما و مشاور ارسال می­شود تا به بررسی آن بپردازند.

پس از بررسی اساتید مربوطه، گزارش کامل پایان­نامه به بررسی مدیر گروه می­رسد.

پس از تایید مدیر گروه، اصل مدارک دانشجو باید به دفتر پژوهش ارایه گردد.

حال داور مربوطه توسط حوزه­ی پژوهش انتخاب شده و متن پایان­نامه به وی ارسال می­گردد.

پس از بررسی داور در صورتی که متن پایان­نامه نیاز به اصلاح داشته باشد، موسسه­ی مشاورتز موظف است تمامی اصلاحات را اعمال کند.

اصلاحات انجام شده توسط اساتید راهنما و مشاور بررسی می­شود و پس از تایید آن­ها به مدیر گروه ارسال می­شود.

در صورتی که متن اولیه­ی پایان­نامه مورد تایید داور باشد، وقت دفاع توسط دفتر پژوهش تعیین می­شود.

حال موسسه­ مشاورتز  موظف است که فایل ارایه­ دانشجو را مهیا سازد.

پس از تهیه­ی فایل ارایه و آموزش­های پیش دفاع توسط کارشناسان مشاورتز، جسله­ی دفاع برگزار می­شود.

در صورتی که مجدد ایرادی بر پایان­نامه وارد شود، موسسه­ی مشاورتز موظف به اصلاح آن می­باشد.

فایل اصلاح شده توسط اساتید راهنما و مشاور و داور بررسی شده و پس از تایید آن­ها به مدیر گروه ارسال می­شود.

پس از تایید مدیر گروه، پایان­نامه به دفتر پژوهش ارسال می­شود.

در نهایت، کارشناسان مشاورتز، به اصلاح نهایی پایان­نامه­ می­پردازند.

پس از دفاع دانشجو یا قبل از دفاع در صورت تمایل مقاله از پایان نامه مستخرج شده و بسته به نظر استادراهنما ، خواسته دانشجو و سرگروه دپارتمان تخصصی موسسه مشاورتز انتخاب کنفرانس ، ژورنال یا مجله علمی پژوهشی مهیا می گردد. توضیح اینکه مقالات قبل از ارسال بصورت کاملا تخصصی داوری می گردد و هر ایراد احتمالی داوران قبل از ارسال برطرف می گردد

در زمینه استخراج و پذیرش مقالات موسسه مشاورتز خدماتی بی نظیر و با هزینه بسیار پایین برخلاف سایر موسسات ارائه می نماید و شما با هزینه بسیار پایین می توانید با استخراج مقاله از پایان نامه ارتقا رزومه علمی خود را دنبال کنید.

 

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد - مشاورتز

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد – مشاورتز

خدمات موسسه مشاور تز پس از انجام پایان نامه کارشناسی ارشد بصورت زیر خلاصه می شود:

کالینکور و صحافی پایان نامه

استخراج مقاله کنفرانسی داخلی

استخراح مقاله کنفرانسی خارجی

استخراج مقاله ISC

استخراج مقاله علمی ترویجی

استخراج مقاله علمی تخصصی

استخراج مقاله علمی پژوهشی

استخراج مقاله ISI (masterlist)

استخراج مقاله ISI jcr

و پذیرش مقالات ذکرشده

تبدیل پایان نامه به کتاب و چاپ کتاب در تیراژ دلخواه

انجام پایان نامه ارشد

مراحل انجام پایان نامه کارشناسی ارشد ، بطور معمول بصورت زیر می باشد

 1. مراجعه به اساتید گروه و اطلاع از ظرفیت خالی اساتید با هماهنگی مدیرگروه

اخیرا اقدام موثری که اغلب واحدهای دانشگاه آزاد راه اندازی کرده است، سامانه امور پایان نامه جهت تسریع در فرایند انجام پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد. راه اندازی این سیستم مزایای فراوانی دارد. پس از ثبت کاربری شما در این سیستم می بایست درخواست خود مبنی بر انتخاب استاد راهنما و مشاور ثبت نمایید

 1. انتخاب موضوع انجام پایان نامه کارشناسی ارشد (آشنایی بیشتر در مورد نحوه انتخاب موضوع با کلیک در این لینک)

در این مرحله بهتر است موضوع خود را بصورت حضوری یا مکاتبه با استاد راهنما و مشاور تایید و سپس در سامانه ثبت نمایید.

پیشنهاد می شود حتما در این مرحله استعلام ایرانداک موضوع خود را ثبت نمایید تا از پیشینه پژوهش خود مابین پایان نامه های انجام شده در ایران مطلع گردید (آموزش استعلام ایرانداک با کلیک در این لینک)

 1. نگارش پروپوزال (آموزش نگارش پروپوزال با کلیک در این لینک)

پس از اتمام نگارش پروپوزال، ابتدا پروپوزال خود را به تایید استاد راهنما و مشاور برسانید، سپس در سامانه ثبت و یا بصورت حضوری تاییدیه کتبی پروپوزال را از اساتید اخذ نمایید

مشاورتز در کمترین زمان و با حداقل اصلاحات احتمالی نگارش پروپوزال شما را انجام می دهد.

 1. ارائه پروپوزال در گروه

پس از ثبت پروپوزال در سامانه و یا ارائه پروپوزال بصورت حضوری به گروه، پروپوزال شما در جلسه پژوهشی گروه دانشکده بررسی می گردد. در صورت بازنگری و یا رد شدن پروپوزال با توجه به اصلاحات مشخص شده می بایست اصلاحات انجام و مجددا به تایید راهنما و مشاور برسانید

 1. بررسی پروپوزال در شورای دانشکده

در صورت تایید پروپوزال شما در جلسه گروه، پروپوزال در جلسه شورای پژوهشی دانشکده مورد ارزیابی قرار می گیرد. در صورت بازنگری یا رد پروپوزال، پس از انجام اصلاحات می بایست جهت بررسی پروپوزال در جلسه گروه پروپوزال تحویل مدیرگروه گردد. در صورت تایید در مرحله شورای پژوهشی دانشکده پروپوزال شما تصویب شده است

 1. ثبت پروپوزال در ایرانداک (آموزش ثبت پروپوزال در ایرانداک با کلیک در این لینک)
 2. صدور کد پایان نامه

پس از صدور کد مرحله انجام پایان نامه کارشناسی ارشد شروع می شود که بسته به دانشگاه محل تحصیل، شما از این مرحله 4 الی 6 ماه بعد می توانید پایان نامه خود را دفاع نمایید

 1. انجام پایان نامه ارشد

در ابتدای این مقاله ، نحوه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد توضیح داده شد. سعی کنید با ارائه گزارش های منظم با هماهنگی استاد راهنما، روند انجام تز خود را آسانتر نمایید. با ارائه گزارش و نگارش فصول بطور مداوم و منظم ه اصلاحات و تایید هر مرحله از کار شما مشخص می گردد و علاوه بر این مزیت، دید مثبت تری در ذهن استاد راهنما نسبت به شما ایجاد می شود

بطور مثال روش تحقیق شما پرسشنامه ای می باشد اگر شما کل فصول پایان نامه را بصورت یکجا به استاد تحویل دهید ممکن است پرسشنامه شما مورد تایید واقع نشود و مجبور شوید با تغییر پرسشنامه، قسمت آنالیز آماری و تفاسیر را مجدد انجام داده و اصطلاحا دوباره کاری شود.

 1. تایید نهایی پایان نامه توسط استاد راهنما و مشاور

پس از تایید اساتید پایان نامه شما، منوط به سپری شدن مدت زمان مشخص شده در گانت انجام پروژه شما مجاز به اقدام برای دفاع خواهید شد. در این مرحله با تکمیل فرم های مربوط به اخذ مجوز دفاع، با تایید پایان نامه توسط داور داخلی و مدعو و هماهنگی اساتید داور، زمان دفاع شما مشخص می شود

 1. استخراج مقاله از پایان نامه

مطابق با آیین نامه این مرحله اختیاری می باشد. معمولا درصدی از نمره پایان نامه به این قسمت اختصاص می یابد. در واحدهای دانشگاه آزاد، ارزیابی جلسه دفاع از 18 نمره صورت می پذیرد و 2 نمره مختص فعالیت های پژوهشی از قبیل مقاله، ثبت اختراع و … می باشد. در دانشگاه های سراسری، پیام نور و غیرانتفاعی این درصد متغیر بوده و بین 1تا2 نمره در نظر گرفته شده است

شیوه ارزیابی فعالیت پژوهشی متفاوت می باشد و هر دانشگاه آیین نامه مختص را دارد

در دانشگاه آزاد کنفرانس های داخلی بین نیم تا 1 نمره، کنفرانس های بین المللی معتبر 1 نمره، مقالات علمی پژوهشی مصوب وزارت علوم و دانشگاه ازاد و isc یک و نیم نمره و مقالات isi مورد تایید 2 نمره تعلق می گیرد. (نحوه اعتبار سنجی مقالات با مراجعه به این لینک)

پیشنهاد می شود این مرحله پس از تایید نتایج توسط اساتید شروع گردد و بعد از دفاع موکول نشود

ابدا این قسمت را کنار نگذارید. علاوه بر اینکه نمره پایان نامه شما با ارائه مقاله بالاتر می شود و در معدل ارشد شما تاثیر می گذارد توجه داشته باشید که ارائه مقاله رزومه پژوهشی خود را تقویت می نمایید و تاثیر مثبتی در رزومه علمی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری در ایران و خارج از کشور و همچنین موقعیت کاری شما ایجاد خواهد کرد

مشاورتز با تجربه بیش از پذیرش 1000 مقاله در سطوح مختلف، برای استخراج مقاله از پایان نامه شما و پذیرش مقاله معتبر در خدمت شماست

 1. تایید نسخه نهایی پایان نامه

پس از انجام اصلاحات بعد از دفاع، مراحل اداری دانشکده و تایید اساتید راهنما، مشاور و داور الزامی است

و در گام نهایی کالینگور کردن تز و انجام امور فارغ التحصیلی

موسسه مشاورتز یکی از معتبرترین و بهترین موسسه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، برای پیشبرد موفقیت، اخذ نمره عالی و آموزش کامل پایان نامه در خدمت شماست، می توانید با تکمیل فرم زیر درخواست خود را مطرح نمایید

 

نکات مهم در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

 1. ایده خوب و انتخاب موضوع خوب
 2. دقت در تعریف اهداف و نواوری پایان نامه در نگارش پروپوزال (از پیاده سازی نوآوری پایان نامه اطمینان حاصل کنید.)
 3. ارائه گزارش منظم از پیشرفت پروژه به اساتید راهنما و مشاور
 4. تسلط کامل پایان نامه مخصوصا قسمت نتایج که این قسمت در موسسه مشاورتز اهمیت بسیار بالایی دارد و تعهد به حضور در جلسات آموزش مقررات موسسه می باشد.
 5. ویراستاری و نگارش براساس فرمت دانشگاه
 6. برای تهیه پاورپوینت زمان کافی در نظر بگیرید. ارائه پاورپوینت و کیفیت اسلایدهای پاورپوینت تاثیر بسزایی در نمره پایان نامه دارد.
 7. استفاده از مراجع ترجیحا به روز و معتبر داخلی و خارجی
 8. فرمت یکسان شکلها ، جداول و نمودارها
 9. استخراج مقاله به فاصله زمانی کم از پایان نامه (اصولا گپ زمانی بین استخراج مقاله و انجام پایان نامه جالب نیست)

امیدواریم خواندن این مقاله مفید برای مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد باشد، در صورتیکه تمایل به سفارش مشاوره انجام پایان نامه ارشد دارید با تکمیل فرم زیر تیم مشاورتز در خدمت شما متقاضی گرامی می باشد

 

 

این محتوا می تواند برای سرچ های زیر مفید باشد:

انجام پایان نامه ارشد ، انجام پایان نامه ارشد در تهران ، انجام پایان نامه ارشد در شیراز ، انجام پایان نامه ارشد در اصفهان ، انجام پایان نامه ارشد در مشهد ، انجام پايان نامه كارشناسي ارشد ، انجام پايان نامه كارشناسی ارشد ، انجام پايان نامه كارشناسی ارشد در شیراز ، انجام پايان نامه كارشناسی ارشد در اصفهان ، انجام پايان نامه كارشناسی ارشد در تهران ، انجام پايان نامه كارشناسی ارشد در تبریز ، انجام پايان نامه كارشناسی ارشد در مشهد ، انجام پروپوزال کارشناسی ارشد ، انجام پروپوزال ارشد