مشاوره انجام پایان نامه عمران آب
5 (100%) 1 رای

مشاوره انجام پایان نامه عمران آب

در این مقاله مشاوره برای انجام پایان نامه عمران آب بررسی شده است.

آب یکی از اصلی ترین نیازهای بشر محسوب می شود. مهندسی عمران آب به بررسی خطرات وقع سیل و پیش بینی آن در ساخت و سازهای مختلف،  نگهداری آب در پشت سدهای بزرگ، نحوه توزیع مناسب و اقتصادی آب در سطح شهر و روستاها، ساخت و ساز شبکه های فاضلاب و همچنین ساخت سازه های دریایی مثل سکو های نفتی را بررسی می کند. لذا گرایش های مربوط به شاخه آب، امروزه یکی از پرطرفدارترین گرایش ها می باشد. شاخه آب در مهندسی عمران شامل گرایش های سازه های هیدرولیکی، مدیریت منابع آب، مهندسی سواحل و بنادر، سازه های دریایی و آب و فاضلاب می باشد. در ادامه به بررسی موضوعات قابل بررسی در شاخه آب می پردازیم:

سد و شبکه

 1. آب‌شویی مخازن سدها
 2. مطالعات ژئو تکنیکی ساختگاه سد
 3. مطالعات هیدرولیکی سازه سد
 4. نشست و تغییر شکل در سد
 5. کاربرد GIS در سد سازی
 6. مطالعات مخزن سد
 7. کنترل تراوش در بدنه و پی سد
 8. ابزار دقیق و تحلیل تنش و کرنش
 9. فناوری های نوین در صنعت سد سازی
 10. هیدرولوژی و مدیریت منابع آب در سد سازی
 11. کاربرد مهندسی ارزش در صنعت سد سازی
 12. روش های پایدارسازی دیواره‌های مخازن و تکیه‌گاهها و بهسازی پی سدها
 13. روش های نوین تحلیل دینامیکی سدهای خاکی
 14. آبگیری غیر کنترل شده و تاثیر آن بر پایداری سدهای خاکی
 15. ارزیابی عملکرد تجهیزات هیدرومکانیکی سدهای ایران
 16. تهیه نرم‌افزارهای کاربردی رفتارسنجی سدها
 17. روش های بهبود رفتارسنجی سدها
 18. روش های نوین اجرای سدهای خاکی
 19. روش های نوین اجرای سدهای بتنی
 20. مدیریت و روش های بهره‌برداری، تعمیرات، نگهداری و ایمنی سدها و ارائه راهکارهای بهینه
 21. بررسی ناهنجاری های ژئوتکنیکی سازه سدها و ارائه راهکارهای مناسب علاج‌بخشی به منظور ترمیم و بهسازی
 22. تطبیق نتایج روش های آنالیز سدهای خاکی و مجموعه مدل ها با رفتار واقعی از طریق رفتارسنجی
 23. سازه‌های هیدرولیکی سدها و تأسیسات آبی
 24. تدوین و توسعه نرم‌افزارهای مهندسی در زمینه نحوه طراحی بهینه و پیش‌بینی مشکلات هیدرولیکی سدها و تاسیسات آبی
 25. بررسی ناهنجاری های هیدرولیکی تأسیسات سدها و ابنیه آبی و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل آنها با اندازه‌گیری های میدانی و رفتارسنجی
 26. تدقیق معیارهای طراحی ابنیه آبی و تأسیسات هیدرولیکی انحراف آب و سیستم تخلیه سیلاب
 27. بررسی پدیده آبشستگی و حفره آبکند در پایاب تاسیسات آبی و ارائه روابط و معیارهای طراحی بهینه
 28. تدوین و توسعه مدل های ریاضی شکست سد
 29. بهینه‌سازی ابعاد و اندازه سازه‌ها با استفاده از مهندسی ارزش
 30. مصالح جدید و کاربرد پارچه گونه ها و زمین غشاءها در تقویت خاک و عملکرد آنها
 31. بررسی اثرات شوری بر مشخصات فیزیکی و مهندسی مصالح
 32. بررسی اثرات واکنش قلیائی سنگدانه های مصرفی در بتن سدها
 33. الگوی مناسب بهره برداری از سد و شبکه
 34. بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی
 35. کاربرد مواد ژئوسنتتیک در احداث شبکه های آبیاری و زهکشی
 36. روش های کاربردی ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و راهکارهای بهبود آن
 37. مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی در شرایط غیرمعمول (خشکسالی، سیلاب و حوادث غیر مترقبه)
 38. بازنگری و اصلاح نظام مدیریتی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 39. نظام تولید، پردازش و مدیریت اطلاعات در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 40. شبکه‌های آبیاری و زهکشی در خاکهای مسأله‌دار (خاک های گچی، واگرا و قابل تورم و… )
 41. بازسازی و نوسازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 42. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت بهینه شبکه های آبیاری و زهکشی
 43. مبانی طراحی و مدیریت شبکه های آبیاری
 44. کنترل پهنه سیلاب در حوضه با استفاده از سد های بالادستی
 45. تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی و سدهای ذخیره ای

کاربرد مدل عددی CCHE2D-DAMBREAK در پیش بینی سیلاب ناشی از شکست سد

رسوب

 1. روش های رسوب‌زدایی و لایروبی
 2. بررسی تطبیقی روش های برآورد رسوب
 3. روش های برآورد رسوب
 4. رسوب‌گذاری و روش های کنترل آن
 5. رسوبگذاری در اطراف سازه‌ها و روش های کنترل آن
 6. روش های نوین اندازه‌گیری و مانیتورینگ جریان و رسوب در رودخانه‌ها
 7. روش های تخلیه فیزیکی رسوبات
 8. توسعه مدل های ریاضی رسوبگذاری در مخازن
 9. روش های نوین اندازه‌گیری سطح رسوب
 10. رسوبگذاری و فرسایش در اثر احداث سازه‌های ساحلی

منابع آب، هیدرولوژی، سیل و خشکسالی

 1. روش های جدید استحصال آب
 2. اثرات تغییر اقلیم (Climate Change) بر منابع آب
 3. مدیریت تلفیقی آبهای سطحی و زیرزمینی
 4. مدیریت خطرپذیری (ریسک) خشکسالی و سیلاب
 5. فرایندهای حاکم بر تغییرات اقلیمی (Climate Variation) موثر بر منابع آب
 6. اثر پدیده احتمالی تغییر اقلیم بر پهنه‌های مستعد طرح های آبی
 7. برآورد و پیش‌بینی خشکسالی ها (بررسی روش ها، ارائه روش های جدید مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم ژنتیک، مدل های ریاضی و …)
 8. برآورد و پیش‌بینی سیلاب ها (بررسی روش ها، ارائه روش های جدید مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی، مدل های ریاضی و …)
 9. سازه‌های کنترل سیل
 10. دبی و پهنه بندی سیلاب
 11. سیستم‌های هشدار سیل
 12. برنامه ریزی و مدیریت جامع منابع آب
 13. تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب
 14. منابع آب و آمایش سرزمین
 15. بهره برداری از آب های غیر متعارف
 16. بازچرخانی آب و استفاده از پساب
 17. مدیریت سیلاب ها و خشکسالی ها
 18. انتقال بین حوضه ای آب
 19. علل و عوامل وقوع و تشدید سیلاب در مناطق مختلف کشور
 20. روش های سازه‌ای و غیر‌سازه‌ای مهار و کاهش خسارت سیل
 21. بررسی نقش مشارکت زیر حوضه های آبریز در شدت سیل
 22. محاسبه ضریب سیل خیزی منطقه با استفاده از gis
 23. تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی و سدهای ذخیره ای
 24. نقش gis در پیش بینی و آمادگی در مقابل خطر سیل
 25. استخراج هیدروگراف سیلاب رودخانه با استفاده از gis
 26. نقش فعالیت های آبخیزداری (یا یک فعالیت خاص) در کاهش اثرات منفی خشکسالی (یا کاهش سیل خیزی)
 27. کنترل پهنه سیلاب در حوضه با استفاده از سازه های بالادستی
 28. نقش سدهای تأخیری در کنترل سیلاب
 29. کاربرد GIS و RS در تحلیل سیلاب
 30. کاربرد GIS در کنترل سیلاب شهری
 31. کاربرد مدل SWMM در برآورد رواناب
 32. کاربرد مدل AGREE method در مدیریت مسیل ها
 33. مدل های هیدرولیکی و GIS در مدیریت بهینه دشت سیلابی
 34. کاربرد مدل عددی CCHE2D-DAMBREAK در پیش بینی سیلاب ناشی از شکست سد
 35. کاربرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی در برآورد دبی پیک سیلابی
 36. عیین حریم کیفی آبخوان

آب های زیرزمینی

 1. تدوین سیستم پایش کیفی منابع آب های زیرزمینی و قنوات
 2. پیش بینی سطح ایستابی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
 3. كاربرد دور سنجی در مطالعات آب های زیر زمینی
 4. بررسی افت سطح آب زیرزمینی و مشکلات ناشی از آن
 5. منطقه بندی آبخوان
 6. کاربرد مدل داده های ترکیبی در پیش بینی سطح آب زیرزمینی
 7. بررسی و تعیین تغییرات سطح آب زیرزمینی در یک آبخوان یا حوضه
 8. بررسی و تخمین آسیب پذیری آب زیرزمینی
 9. بررسی آلودگی های مختلف (میکروبی، نیترات، و …) سفره های آب زیرزمینی
 10. بررسی علل و عوامل شور شدن منابع آب زیرزمینی
 11. ارائه و بررسی راهکارها جهت رفع و یا جلوگیری از آلودگی سفره های آب زیرزمینی
 12. تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی و سدهای ذخیره ای
 13. شبیه سازی جریان آب زیرزمینی با استفاده از مدل های موجود (GMS,MODFLOW,…)
 14. ارزیابی کمی و کیفی آب های زیرزمینی در یک محدوده مطالعاتی
 15. ارزیابی اثرات خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی
 16. ارزیابی آسیب پذیری کیفی سفره آب های زیرزمینی با استفاده از مدل های موجود و تکنیک های GIS

محیط زیست، کیفیت و آلودگی آب

 1. راهکارهای کنترل آلودگی های منابع آب و احیای توان از دست رفته آنها
 2. اثرات سوء منابع و نوع آلاینده‌های منابع آب بر محیط‌زیست
 3. فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آلاینده‌ها در منابع آب
 4. فنآوری های نوین در مدیریت زیست‌محیطی منابع آب
 5. ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح های توسعه بر منابع آب
 6. کیفیت آب کشاورزی و شرب
 7. مدیریت کیفی آب
 8. بازچرخانی آب و استفاده از پساب
 9. تصفیه آب برای مصارف شهری و صنعتی (سیستم ها و فرآیندها)
 10. راهبری تصفیه خانه های آب و پساب
 11. آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی
 12. استانداردهای کیفی آلودگی آب (حدود مجاز آلاینده های خطرناک)
 13. تثبیت لجن های حاصل از تصفیه آب و پساب
 14. دفع و استفاده مجدد از پساب
 15. استانداردهای کیفی پساب های تصفیه شده
 16. عوامل موثر بر تغییر کیفیت منابع آب

سازه های آبی و تأسیسات هیدرولیکی

 1. تأثیر تغییر فرم بر پایداری سازه‌های هیدرولیکی
 2. معیارهای طراحی برای پایداری
 3. آب‌شستگی در اطراف سازه‌ها و روش‌های کنترل آن
 4. رسوبگذاری در اطراف سازه‌ها و روش های کنترل آن
 5. سازه‌های کنترل سیل
 6. شبکه‌های آبیاری و زهکشی در خاکهای مسأله‌دار (خاک های گچی، واگرا و قابل تورم و… )
 7. مصالح جدید و کاربرد پارچه گونه ها و زمین غشاءها در تقویت خاک و عملکرد آنها
 8. بررسی اثرات شوری بر مشخصات فیزیکی و مهندسی مصالح
 9. تدقیق معیارهای طراحی ابنیه آبی و تأسیسات هیدرولیکی انحراف آب و سیستم تخلیه سیلاب
 10. بررسی و تحلیل زمین شناسی مهندسی، منابع آب، رسوب، محیط زیست، مصالح و مشخصات سازه ای و معماری سازه های باستانی
 11. بررسی نظام های روشهای بهینه بهره برداری، نگهداری و بازسازی سازه های آبی باستانی
 12. نحوه هوادهی در تونلهای طویل انتقال آب
 13. روش های جلوگیری از فرسایش پایاب حوضچه‌های استغراق و آرامش
 14. روش های سازه‌ای مهار و کاهش خسارت سیل
 15. فرسایش موضعی، آب‌شستگی و راهکارهای مقاوم‌سازی سازه‌ها در مقابل آن
 16. راهکارهای مقاوم‌سازی سازه‌های آبی در مقابل آبشستگی موضعی و بررسی اثرات آن

مهندسی رودخانه

 1. کاربرد مصالح خاص و محلی در کارهای مهندسی رودخانه
 2. تدوین و توسعه مد لهای ریاضی و نرم‌افزارهای مهندسی رودخانه
 3. مدیریت آلودگی و حریم کیفی رودخانه
 4. پهنه‌بندی حریم بستر رودخانه و کاربری اراضی
 5. روش های جدید و بدیع در بهسازی وضعیت (Rehabilitation)رودخانه‌ها
 6. فرسایش موضعی، آب‌شستگی و راهکارهای مقاوم‌سازی سازه‌ها در مقابل آن
 7. ارزیابی عملکرد فنی- اقتصادی و زیست‌محیطی سازه‌های موجود رودخانه‌ای کشور
 8. عوامل تشدید فرسایش و رسوبگذاری رودخانه‌ها
 9. روشهای سازه‌ای و غیر سازه‌ای مهار فرسایش و حفاظت کف و کرانه‌ها
 10. ابعاد هندسی، فرم بستر و شکل رودخانه
 11. دبی و پهنه بندی سیلاب
 12. روش های بیوتکنیک در مهندسی رودخانه
 13. مدیریت بهره‌برداری از رودخانه در شرایط خشکسالی
 14. کاربرد GIS، RS و مهندسی ارزش در مهندسی رودخانه
 15. روش های نوین اندازه‌گیری و مانیتورینگ جریان و رسوب در رودخانه‌ها
 16. تحلیل و طبقه‌بندی خصوصیات مورفولوژیک رودخانه‌های ایران
 17. تغییرات ریخت‌شناسی رودخانه پس از دخل و تصرف در آنها از جمله احداث سدها، تغییر کاربری زمینهای اطراف آنها و تبعات ناشی از این‌تغییرات
 18. اثر برداشت مصالح رودخانه‌ای و لایروبی در بستر و حریم رودخانه‌های کشور
 19. تحقیقات صحرایی خاص در رودخانه‌های کشور
 20. روش های پهنه‌بندی سیلاب رودخانه‌های فصلی و دائمی
مشاوره انجام پایان نامه عمران آب - مشاورتز

مشاوره انجام پایان نامه عمران آب – مشاورتز

نرم افزارهای استفاده شده در انجام پایان نامه عمران آب

انجام پایان نامه عمران آب با نرم افزار FLOW-3D/FLUENT : نرم افزارهای تحلیل و طراحی رفتار سیالات و سازه های آبی هستند که برای طراحی و تحلیل در شاخه های سازه های هیدرولیکی، سازه های دریایی، آب، مهندسی رودخانه کاربرد دارند.

انجام پایان نامه عمران آب با نرم افزار FLAC : نرم‌افزار تحلیل و طراحی رفتار سیالات و سازه های آبی است که برای طراحی و تحلیل در شاخه های سازه های هیدرولیکی، سازه های دریایی، آب، مهندسی رودخانه کاربرد دارد.

انجام پایان نامه عمران آب با نرم افزار MATLAB : نرم افزاری مطلوب برای برنامه نویسی و محاسبات در تمامی شاخه های مهندسی عمران می باشد.

انجام پایان نامه عمران آب با نرم افزار ABAQUS: نرم افزار تحلیل اجزای محدود سازه های مهندسی است و بررسی های میکرو آن ها استفاده می شود. امکانات تحلیل و گرافیکی و پردازنده های قوی این نرم افزار موجب شده است که در تحلیل سازه ها در شاخه های سازه و سازه های هیدرولیکی و زلزله و راه و ترابری و ژئوتکنیک و راه‌آهن و سازه های دریایی و پدافند غیر عامل کاربرد داشته باشد.

انجام پایان نامه عمران آب با نرم افزار ANSYS: نرم افزار تحلیل اجزای محدود سازه های مهندسی است و برای بررسی های ریز مقیاس آن ها استفاده می شود. امکانات تحلیل و گرافیکی و پردازنده های قوی این نرم افزار موجب شده است که در تحلیل سازه ها در شاخه های سازه و سازه های هیدرولیکی و زلزله و راه و ترابری و ژئوتکنیک و راه‌آهن و سازه های دریایی و پدافند غیر عامل کاربرد داشته باشد.

انجام پایان نامه عمران آببا نرم افزار CEQUAL: این مدل به آنالیز کیفی مخازن تامین کننده آب شرب به عنوان یک منبع استراتژیک می پردازد.

انجام پایان نامه عمران آب با نرم افزار WEAP: این نرم افزار مدیریت عرضه و تقاضا را در مدل های تحلیل سیستم منابع آب را بر عهده دارد.

انجام پایان نامه عمران آب با نرم افزار MODFLOW: این کد وظیفه تحلیل هیدرولیکی آب موجود در آبخوانها (آب زیرزمینی) بر عهده دارد. این کد توسط سه شرکت GMS،PMWIN وVisual MODFLOW به صورت گرافیکی در اختیار محققین قرار دارد.

انجام پایان نامه عمران آب با نرم افزار HEC SERIES: بسته نرم افزاری ذکر شده با در اختیار داشتن نرم افازر متعدد قابلیت شبیه سازی بارش و رواناب، هیدرولیک جریان رودخانه ، پخش سیلاب ، معادله خسارت و…. بر عهده گیرد.

انجام پایان نامه عمران آب با نرم افزار WATER GEMS: این نرم افزار شبیه سازی جریان های تحت فشار همانند شبکه آب شهری را بر عهده دارد.

انجام پایان نامه عمران آب با نرم افزارSEWER GEMS : این مدل شبیه سازی شبکه فاضلاب که به عنوان جریان ثقلی و لی در بستر یک لوله را شبیه سازی می نماید.

پایگاه های معتبر مقالات برای انجام پایان نامه عمران آب:

 •  Science Direct: پایگاه الزویر نیز یکی از دیگر از مفیدترین منابع مقاله به حساب می آید که حوزه های مختلف علوم مهندسی، پایه، انسانی و پزشکی را شامل می شود.
 •  Springer: این پایگاه نیز همچون الزویر تمامی زمینه های علم را شامل می شود که مقالات با کیفیتی در زمینه مهندسی عمران در آن به چاپ می رسد.
 •  Elsevier: این پایگاه متعلق به علوم مهندسی است که مقالات چاپ شده آن در ارتباط با مهندسی عمران از کارایی بالایی برخوردار است که تعداد ارجاعات به آن نیز بالاست.

خدمات مشاورتز در قبال انجام پایان نامه عمران آب

در موسسه مشاورتز ما از ابتدای کار با شما هستیم: 1- بر اساس موضوع پیشنهادی از سوی شما و یا خود موسسه به شما مقاله مرجع معرفی می کنیم. 2- پس از تایید استاد راهنمای شما، پروپوزال مطابق با مقاله مرجع کامل می گردد. 3- پس از تصویب پروپوزال، گزارش و شبیه سازی پایان نامه شما به صورت گزارش های ماهانه انجام می شود. 4- برای شبیه سازی های شما، فایل ویدیوی آموزشی تهیه می گردد. 5- پس از تایید تمامی کارها تا اینجا توسط شما و استاد راهنما، فایل پاورپوینت ارایه مهیا می گردد. 6- در صورت تمایل، از پایان نامه شما مقالات کنفرانسی و ژورنالی استخراج می شود.

امیدواریم خواندن این مقاله مفید برای انجام پایان نامه عمران آب باشد، در صورتیکه تمایل به سفارش انجام پایان نامه عمران آب دارید، با تکمیل فرم زیر تیم مشاورتز در خدمت شما متقاضی گرامی می باشد.

 

 

این محتوا می تواند برای سرچ های زیر مفید باشد

انجام پایان نامه عمران آب ، انجام پایان نامه ارشد عمران آب ، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد عمران آب ، انجام پایان نامه مهندسی عمران آب ، انجام پایان نامه عمران سازه های هیدرولیکی ، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی ، انجام پایان نامه آب و فاضلاب ، انجام پایان نامه مهندسی آب ، انجام پایان نامه ارشد مهندسی آب ، انجام پایان نامه مدیریت منابع آب ، پایان نامه های مدیریت منابع آب ، انجام پایان نامه آب و سازه های هیدرولیکی ، انجام پایان نامه سازه های آبی ، انجام پایان نامه عمران اب ، انجام پایان نامه عمران سازه های دریایی ، انجام پایان نامه سازه های دریایی ، انجام پایان نامه عمران رودخانه ، انجام پایان نامه مهندسی رودخانه ، انجام پایان نامه رودخانه