مشاوره انجام پایان نامه دکتری
به این مطلب امتیاز دهید!

مشاوره انجام پایان نامه دکتری

در این مقاله به بررسی مشاوره انجام پایان نامه دکتری می پردازیم.

یکی از دغدغه های مهم دانشجویان دکتری که در طی دوران تحصیل خود با آن روبرو هستند، فرآیند انجام پایان نامه دکتری و از آن مهمتر پذیرش مقالات ISI یا علمی پژوهشی داخلی می باشد که در واقع آخرین گام مقطع دکتری به حساب می آید، بنابراین بسیار حائز است. در دوره دکتری اهمیت انتخاب موضوع به مراتب خیلی مهمتر از مقطع ارشد می باشد و حتما دانشجو می بایست تمام تلاش خود را برای انتخاب موضوع به روز با مرور و بررسی دقیق مقالات خارجی و داخلی و تحقیقات انجام شده بکار گیرد تا پس از تصویب موضوع پیشنهادی توسط شورای آموزشی دانشکده، فرآیند تحلیل و پژوهش تکمیلی جهت نگارش پروپوزال دکتری در راستای موضوع صورت پذیرد. یکی از مهمترین اصول انتخاب موضوع در مقطع دکتری ارایه یک ایده کاملا جدید، خلاقانه و قابل پیاده سازی می باشد که قابل قیاس با تحقیقات و مطالعات پژوهشی در سطح علمی جهانی باشد. برای انتخاب موضوع مناسب و بروز در مقطع دکتری  مراحل زیر پیشنهاد می شود:

 • مطالعه و پژوهش در مورد موضوع پیشنهادی از طریق مطالعه کتب، پایان نامه و مقالات مرتبط
 • بازخوانی کتب مرجع و پروژه های درسی انجام شده ی مرتبط
 • مشاوره و مکاتبه با اساتید و محققان صاحب نظر و دارای مقالات معتبر (در داخل و خارج از کشور)
 • بررسی قابلیت پیاده سازی و ایجاد نوآوری در موضوع
 • در نظر گرفتن مدت زمان لازم برای اتمام پژوهش و پیش بینی این امر که در پایان تحقیق، نتیجه بتواند در قالب یک مقاله جدید در مجلات علمی-پژوهشی و یا ISI به چاپ برسد. (بهتر است براساس آیین نامه دانشگاه بررسی شود) به طور مثال خلاصه ای از آخرین آیین نامه پژوهشی مصوب دانشگاه آزاد برای نحوه ارزیابی مقالات آورده شده است:

 

برای آگاهی بیشتر در ارتباط با اهمیت و اصول انتخاب موضوع پایان نامه دکتری می توانید به لینک زیر رجوع کنید (لینک انتخاب موضوع پایان نامه)

پس از اتمام فرآیند انتخاب موضوع و نگارش پیش پروپوزال، نوبت نگارش پروپوزال براساس فرمت دانشگاه در قالب نوآوری های تعیین شده براساس نظرات اساتید راهنما و مشاور می باشد. پس از نگارش و تایید پروپوزال توسط اساتید، نیاز به ارائه و دفاع از پروپوزال در گروه و ارائه پروپوزال با حضور اساتید داور می باشد. پس از تصویب نهایی پروپوزال نوبت به شروع تحقیق در راستای انجام پایان نامه دکتری می باشد.

در فرایند انجام پایان نامه دکتری ترتیب مراحل خاصی پیشنهاد نمی شود و بهتر است براساس خواسته های استاد راهنما اول پیش برویم. لیکن در انجام پایان نامه دکترا اصلی ترین چالش پذیرش مقالات در سطح ISI یا پذیرش علمی پژوهشی داخلی مصوب وزارتین می باشد. بهتر است گامهای انجام رساله دکتری به نحوی باشد که در سریعترین زمان ممکن به نگارش مقاله اول دست یابیم تا در پروسه ارزیابی اساتید و بررسی مقاله در زمان تحت داوری مقاله به انجام نگارش فصول پایان نامه دکتری بپردازیم:

برای انجام پایان نامه دکتری موفق بهتر است که مراحل زیر به کار گرفته شود:

 • کلیات پایان نامه
 • مبانی نظری و بررسی مطالعات گذشته
 • ارائه روش تحقیق و نوآوری‌های مدنظر
 • تحلیل و تفسیر نتایج
 • نتیجه گیری و پیشنهادات

1- کلیات پایان­ نامه

این فصل از انجام پایان نامه دکتری ، به توسعه یافته پروپوزال نگارش شده می پردازد. نحوه نگارش فصل اول قالبا در ابتدا مقدمه ای در ارتباط با موضوع انجام رساله دکتری ، چالش ها و دغدغه های موجود و سولوشن پیشنهادی در آخرین بند می باشد. در این بخش از فصل اول، مسئله‌ مطرح شده به خوبی بررسی شده و نحوه طرح چنین مسئله‌ ای به خوبی تشریح می‌گردد. سپس با توجه به پیچیدگی‌های پیش رو در حل مسئله‌ ، سولوشن پیشنهادی به طور کلی ارائه گردیده و دشواری‌های پیش رو در پیاده‌سازی آن مطرح می‌گردند.

سایر بخشهای فصل اول، دربرگیرنده اهداف انجام پایان نامه دکتری ، ضرورت انجام پایان نامه دکتری و جنبه های نوآوری پایان نامه می باشد که با تشریح و توضیح بخشهای متناظر با این مطالب در پروپوزال ، این قسمت را انجام می دهیم. در اهداف پایان‌نامه باید دقت کرد که از انجام هرگونه بلندپروازی اجتناب کرده و اهداف در پروپوزال تا جای امکان به صورت کلیتر مطرح گردند، به این دلیل که در صورت عدم دستیابی قسمت یا بخشهایی از اهداف، کل رساله دکتری زیر سوال نخواهد رفت. در بخش ضرورت، باید توجه کرد که برای بیان این بحث ، الزاما نیازی به بحث ضرورتهای عملیاتی و پیاده‌سازی روشها نداریم ، به این دلیل که موضوع می‌تواند کاملا نظری باشد. لذا در بیان ضرورت، بررسی جنبه‌های نظری مهم می باشد. متاسفانه جنبه های نوآوری رساله باید به طور کامل و دقیق مشخص گردند اما بهتر است تا حد امکان به صورت کلی مطرح کنیم. جزئی کردن زیاد نوآوری‌ ممکن است در مسیر انجام پایان نامه دکتری محدودیتهایی به وجود آورد.

در پایان این فصل نیز در قالب بخش بندی انجام رساله دکتری ، به صورت خلاصه وار و در حد چندین خط به معرفی تمامی سایر فصول رساله می پردازیم.

2- مبانی نظری و مروری بر مطالعات پیشین

در فصل دوم انجام پایان نامه دکتری به بررسی تعاریف مبانی نظری در پایان نامه و اصول نظری پژوهش می پردازیم. این مباحث می تواند شامل مباحث فرعی دیگری که مربوط به پایان نامه می باشد را شامل شود ، اما مطالب نگارش شده بایستی از مقالات معتبر انجام شده در گذشته و کتب مرجع در موضوع مورد تحقیق باشد.

روند بررسی تحقیقات گذشته می‌تواند به چندین صورت انجام گردد؛ یکی از روشها، بررسی مقالات به ترتیب تاریخ است. روش دیگر، دسته‌بندی موضوعی تحقیقات و مقالات و بررسی آنها در چارچوب موضوعات مشترک است. در فصل دوم انجام رساله دکتری معمولا بررسی پیشینه حدود 40 منبع نیاز است.

3- روش تحقیق یا روش پیشنهادی

در فصل سوم انجام پایان نامه دکتری می بایست در ابتدا مقدمه کلی ، علت انتخاب سولوشن و تشریح کامل روش مورد بحث قرار گیرد که بسته به رشته و نوع تحقیق روش تفاوت دارد.

در انجام پایان نامه دکتری رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه اغلب، در فصل سه بایستی الگوریتم ها، مکانیسم ها، درایو روابط مسئله و سولوشن پیشنهادی در راستای موضوع رساله باشد. دقت نمایید که بیش از 95 درصد این بخش بایستی منحصرا باید نگارش خود پژوهنده و ایده وی باشد (یعنی تکراری نباشد). در این قسمت فرمول بندی ها، ساختارهای کنترلی، فلوچارتها و روند انجام شبیه سازی یا کدنویسی توضیح داده می شود. برای نوشتن این مرحله، بهتر است مقاله ای که به عنوان مرجع بیس انتخاب کردیم، به طور دقیق مطالعه شود ، مزایا و نوآوری های پیشنهادی از سوی محقق در مقاله مورد نظر گنجانده شود و ساختار جدیدی برای مکانیسم ها و روابط موجود در مقاله بیس ایجاد گردد. سپس این مباحث در فصل 3 پیاده‌سازی گردد. همواره باید توجه داشت پراکندگی ارجاعات در این فصل جالب نیست و توصیه می شود بخشهای فصل 3 در صورت نیاز به مرجع بیس ارجاع شود. در انتهای این فصل، یراساس مقاله‌ بیس، نتایج این مقاله را در یک پاراگراف می آوریم و مزیت و برتری کار خود را نسبت به مقاله بیس عنوان می نماییم.

در انجام پایان نامه دکتری رشته های علوم انسانی اغلب به بررسی روش تحقیق پژوهش به کار رفته در رساله که شامل نوع پژوهش، فرضيه‌هاي پژوهش، قلمرو پژوهش، جامعه و نمونه آماري و نحوه گردآوري داده‌ها و سپس به بيان مدل‌ و تعريف متغير‌هاي مدل پرداخته مي شود و در نهايت روش‌هاي آماری استفاده براي آزمون فرضيه‌هاي پژوهش تشريح مي گردد.

همچنین در رساله هایی که بصورت آزمایشگاهی کار می شود، در این فصل اغلب به شرح كامل برنامه‌ آزمايشگاهي شامل مواد خام و نحوه‌ ساخت نمونه‌ها، شرح تستها شامل نحوه آماده سازي آزمون و تستها و دستگاه‌هاي استفاده و دقت و نحوه‌ي كاليبراسیون، تشریح دستگاه ساخته شده (در صورت ساخت دستگاه) و ارائه‌ي روش صحت سنجی پرداخته می شود

4- تحلیل و تفسیر نتایح

مهم ترین و اصلی ترین بخش در انجام پایان نامه دکتری ، بخش نتایج است زیرا که دستاوردهای پژوهند در این فصل جمع آوری می شود.

در این فصل، بایستی به نتایج مکانیسم ها، ساختارها و روش های بحث در فصل سوم پرداخته شود و با تفسیر نتایج ، این فصل جمع بندی می شود..

در انجام پایان نامه دکتری رشته های فنی مهندسی و علوم پایه، اغلب از محیط های نرم افزاری و کدنویسی برای پیاده سازی سولوشن استفاده می شود و یا با روش تحقیق آزمایشگاهی ، محقق نتایج پایان نامه خود را گردآوری می نماید

در رساله هایی که قسمت روش کار آنها مدلسازی، شبیه سازی، کدنویسی می باشد،  پیشنهاد می شود که نرم افزار انتخاب شده  با توجه به موضوع رساله انتخاب گردد. در نگارش فصل بایستی ابتدا مقدمه ای در ارتباط با موضوع شبیه سازی، نرم افزار استفاده شده و مشخصات کامپیوتری بیان گردد. سپس متغیرهای ورودی مسئله را مشخص می کنیم. برای مشخص شدن بهتر کارائی سولوشن پیشنهادی، موضوع رساله را در چندین سناریو یا حالت شبیه سازی کرد. سپس نتایج مربوط به هر سناریو و حالت آورده شده  و در هر سناریو مقادیر عددی و شماتیک بدست آمده تفسیر می شود و بر اساس خروجی ها تحلیل می نماییم که چگونه چالش و معضل ذکر شده در موضوع رساله حل یا بهبود داده شده است. برای اعتبارسنجی نتایج بدست آمده و نیز اثبات برتری سولوشن و تحقق جنبه های نوآوری در جهت بهبود کارائی، نتایج بدست آمده از شبیه‌سازیها و پیاده‌سازی روش پیشنهادی را می‌توان با نتایج ذکر شده در مقالات بیس سالهای اخیر مقایسه نمود.

در رساله هایی که روش تحقیق آنها آزمایشگاهی و نتایج تجربی می باشد، ارائه‌ي دیتاها، نتايج و تحليل و تفسير آنها در فصل چهارم ارائه مي‌شود. تفاوت، انطباق یا عدم تطبیق بين نتايج تحقيق با نتايج ديگر پژوهشگران بايد مشخص شود. تفسير و تحليل نتايج بر اساس گمانه زنی اشتباه بوده و باید برا اساس دیتاهای آزمایشی استخراج‌شده از تحقيق و يا ارجاع به پژوهشهای دیگران باشد.

در انجام پایان نامه دکتری رشته های علوم انسانی اغلب در فصل چهارم به تجزيه و تحليل داده ها  با ابزارهاي معتبر پرداخته شده که اصلیترین بخش هر مطالعه و بررسي هست. هدف از تجزيه و تحليل، ارائه نتايج به بصورت شماتیک یا عددی و قابل تحلیل است. در اين فصل، فرضيه هامورد آزمون و تجزيه وتحليل قرار مي گيرد و پژوهنده بر اساس نتايج آماري حاصل شده براي تأييد يا رد فرضيه هاي پژوهش بحث و نتیجه گیری مي كند.

به طور خلاصه اين فصل به پردازش داده ها، آزمون فرضيات و ارائه نتايج می پردازد. بر اين اساس، اول آمار توصيفي از مقادير محاسبه شده براي متغيرهاي پژوهش ارائه شده است. در ادامه از طریق آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازیم.

5- نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات

در فصل 5 انجام پایان نامه دکتری ابتدا نتیجه گیری در دو بند معضل مورد بحث پایان نامه را بحث می کنیم و در ادامه روش پیشنهادی برای برطرف کردن این معضل و در بند آخر نتایج حاصل از رساله را بیان می نماییم و بهبودی مسئله را با استفاده از روش پیشنهادی خود مقایسه می کنیم. در قسمت پیشنهادات، نیز بررسی طرح ایده هایی که موضوع پایان نامه را بهبود می بخشد، مطرح می نماییم.

خدمات مشاورتز برای انجام پایان نامه دکتری

مشاوره و پیشنهاد موضوع به همراه مقاله بیس به روز ، تعیین نوآوری و سناریو پیاده سازی نوآوری

گرداوری مراجع و مقالات معتبر در راستای موضوع پیشنهادی

مشاوره در نگارش پیش پروپوزال موضوع پیشنهادی : براساس مرور مقالات پیشنهاد شده به چالش و خلا موضوع برای نوآوری پیشنهادات تعریف می شود.

نگارش پروپوزال رساله دکتری

رفع ایرادات و انجام اصلاحات پروپوزال براساس نظرات اساتید

ارائه پاورپوینت برای دفاع پروپوزال دکتری

مشاوره نگارش مقالات ISI

مشاوره نگارش مقالات ISC

مشاوره نگارش مقالات علمی پژوهشی

مشاوره نگارش مقاله jcr

مشاوره نگارش مقالات اسکوپوس

مشاوره نگارش مقاله علمی تخصصی

مشاوره نگارش مقاله علمی ترویجی

مشاوره نگارش رساله دکتری

مشاوره استخراج مقاله از رساله دکتری

تهیه پاورپوینت رساله دکتری

ادیتوری مقالات ISI

تشخیص سرقت علمی مقالات ISI و رفع پلاجیاریزم مقالات

پیشنهاد ژورنال براساس سطح مقالات و پذیرش تضمینی مقالات ISI

پیشنهاد مجله علمی پژوهشی براساس سطح مقالات و پذیرش تضمینی مقالات علمی پژوهشی

مشاوره انجام پایان نامه دکتری - مشاورتز

مشاوره انجام پایان نامه دکتری – مشاورتز

انجام پایان نامه دکترا

مراحل انجام پایان نامه دکتری ، بطور معمول بصورت زیر می باشد

 1. مراجعه به اساتید گروه و اطلاع از ظرفیت خالی اساتید با هماهنگی مدیرگروه

اخیرا اقدام موثری که اغلب واحدهای دانشگاه آزاد راه اندازی کرده است، سامانه امور پایان نامه می باشد. راه اندازی این سیستم مزایای فراوانی دارد. پس از ثبت کاربری شما در این سیستم می بایست درخواست خود مبنی بر انتخاب استاد راهنما و مشاور ثبت نمایید

 1. انتخاب موضوع (آشنایی بیشتر در مورد نحوه انتخاب موضوع با کلیک در این لینک)

در این مرحله بهتر است موضوع خود را بصورت حضوری یا مکاتبه با استاد راهنما و مشاور تایید و سپس در سامانه ثبت نمایید.

پیشنهاد می شود حتما در این مرحله استعلام ایرانداک موضوع خود را ثبت نمایید تا از پیشینه پژوهش خود مابین پایان نامه های انجام شده در ایران مطلع گردید (آموزش استعلام ایرانداک با کلیک در این لینک)

 1. نگارش پروپوزال (آموزش نگارش پروپوزال با کلیک در این لینک)

پس از اتمام نگارش پروپوزال، ابتدا پروپوزال خود را به تایید استاد راهنما و مشاور برسانید، سپس در سامانه ثبت و یا بصورت حضوری تاییدیه کتبی پروپوزال را از اساتید اخذ نمایید

مشاورتز در کمترین زمان و با حداقل اصلاحات احتمالی نگارش پروپوزال شما را انجام می دهد.

 1. ارائه پروپوزال در گروه

پس از ثبت پروپوزال در سامانه و یا ارائه پروپوزال بصورت حضوری به گروه، پروپوزال شما در جلسه پژوهشی گروه دانشکده بررسی می گردد. در صورت بازنگری و یا رد شدن پروپوزال با توجه به اصلاحات مشخص شده می بایست اصلاحات انجام و مجددا به تایید راهنما و مشاور برسانید

 1. بررسی پروپوزال در شورای دانشکده

در صورت تایید پروپوزال شما در جلسه گروه، پروپوزال در جلسه شورای پژوهشی دانشکده مورد ارزیابی قرار می گیرد. در صورت بازنگری یا رد پروپوزال، پس از انجام اصلاحات می بایست جهت بررسی پروپوزال در جلسه گروه پروپوزال تحویل مدیرگروه گردد. در صورت تایید در مرحله شورای پژوهشی دانشکده پروپوزال شما تصویب شده است

 1. ثبت پروپوزال در ایرانداک (آموزش ثبت پروپوزال در ایرانداک با کلیک در این لینک)
 2. صدور کد پایان نامه

پس از صدور کد، پروپوزال شما قابلیت دفاع داشته و پس از برگزاریِ جلسه‌ی دفاع و تایید موضوع در این جلسه توسط هیئت داوران، بسته به دانشگاه محل تحصیل، شما از این مرحله 12 الی 24 ماه بعد می توانید پایان نامه خود را دفاع نمایید.

 1. انجام پژوهش و نگارش پایان نامه

در ابتدای این مقاله ، نحوه انجام پایان نامه دکتری توضیح داده شد. سعی کنید با ارائه گزارش های منظم با هماهنگی استاد راهنما، روند انجام تز خود را آسانتر نمایید. با ارائه گزارش و نگارش فصول بطور مداوم و منظم ه اصلاحات و تایید هر مرحله از کار شما مشخص می گردد و علاوه بر این مزیت، دید مثبت تری در ذهن استاد راهنما نسبت به شما ایجاد می شود

بطور مثال روش تحقیق شما پرسشنامه ای می باشد اگر شما کل فصول پایان نامه را بصورت یکجا به استاد تحویل دهید ممکن است پرسشنامه شما مورد تایید واقع نشود و مجبور شوید با تغییر پرسشنامه، قسمت آنالیز آماری و تفاسیر را مجدد انجام داده و اصطلاحا دوباره کاری شود.

 1. تایید نهایی پایان نامه توسط استاد راهنما و مشاور

پس از تایید اساتید پایان نامه شما، منوط به سپری شدن مدت زمان مشخص شده در گانت انجام پروژه شما مجاز به اقدام برای دفاع خواهید شد. در این مرحله با تکمیل فرم های مربوط به اخذ مجوز دفاع، با تایید پایان نامه توسط داور داخلی و مدعو و هماهنگی اساتید داور، زمان دفاع شما مشخص می شود

 1. استخراج مقاله

مطابق با آیین نامه این مرحله اجباری می باشد. معمولا دفاع از پایان نامه را به استخراج تعداد مشخصی مقالات و چاپ آنها در مجلات معتبر داخلی و یا خارجی با ضریب تاثیر مشخص مشروط می‌دانند.

شیوه ارزیابی فعالیت پژوهشی متفاوت می باشد و هر دانشگاه آیین نامه مختص را دارد

مشاورتز با تجربه بیش از پذیرش 1000 مقاله در سطوح مختلف، برای استخراج مقاله از پایان نامه شما و پذیرش مقاله معتبر در خدمت شماست

 1. تایید نسخه نهایی پایان نامه

پس از انجام اصلاحات بعد از دفاع، مراحل اداری دانشکده و تایید اساتید راهنما، مشاور و داور الزامی است

و در گام نهایی کالینگور کردن تز و انجام امور فارغ التحصیلی

موسسه مشاورتز یکی از معتبرترین و بهترین موسسه انجام پایان نامه دکتری، برای پیشبرد موفقیت، اخذ نمره عالی و آموزش کامل پایان نامه در خدمت شماست، می توانید با تکمیل فرم زیر درخواست خود را مطرح نمایید

 

نکات مهم در نگارش پایان نامه دکتری

 1. ایده خوب و انتخاب موضوع خوب
 2. ارائه گزارش منظم از پیشرفت پروژه به اساتید راهنما و مشاور
 3. تسلط کامل پایان نامه مخصوصا قسمت نتایج
 4. نگارش منسجم و بدون نقص مطالب
 5. دقت در انتخاب ژورنال و مجلات و اعتبارسنجی

امیدواریم خواندن این مقاله مفید برای مشاوره انجام پایان نامه دکتری باشد، در صورتیکه تمایل به سفارش مشاوره انجام پایان نامه دکترا دارید با تکمیل فرم زیر تیم مشاورتز در خدمت شما متقاضی گرامی می باشد.

 

 

 

این محتوا می تواند برای سرچ های زیر مفید باشد:

انجام پايان نامه دکتری ، انجام پايان نامه دکتری اصفهان ، انجام پايان نامه دکتری در تهران ، انجام پايان نامه دکترا ، انجام رساله دکترا ، انجام رساله دکتری ، نگارش پروپوزال دکتری ، نگارش پروپوزال دکترا