مشاوره انجام پایان نامه حسابرسی
به این مطلب امتیاز دهید!

مشاوره انجام پایان نامه حسابرسی

مشاوره انجام پایان نامه حسابرسی در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

حسابرسی فرآیندی منظم و با قاعده (سیستماتیک) جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مدیریت در ارتباط با فعالیت ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها و اظهارات با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع است.

خروجی فرآیند حسابداری ، موضوع اصلی عملیات حسابرسی است و غالب شواهدی که در فرآیند حسابرسی مورد استفاده قرار می گیرد توسط سیستم حسابداری تهیه شده است. در بیشتر مواقع حسابرسی و برخی از تکنیک­های آن چنان با فرآیند حسابداری آمیخته که گویی از اجزای لاینفک سیستم حسابداری است. بنابراین از بسیاری جهات حسابداری و حسابرسی تفکیک ناپذیرند و بدین دلیل حسابرس باید متخصص حسابداری نیز باشد، در صورتی که حسابدار نیازی به تخصص در زمینه حسابرسی ندارد.

پیشینه حسابرسی نیز در ایران و اسلام به زمانی باز می گردد که منبعی ( اعم از مالی یا غیر مالی) در جایی وجود داشته است. هرگاه انتقال ثروت مطرح شده، نوعی نظارت و بازرسی با خود به همراه داشته است. خصوصا نظارت حکومت بر اعضا و کارکنان خود و تفتیش اعمال و رفتار والیان و مامورین دولتی از دیرباز وجود داشته و شاید بتوان گفت سابقه­ی آن نزدیک و همراه سابقه­ی تشکیل جوامع اولیه و حکومت­ها است.

محورهای کلی انجام پایان نامه حسابرسی

حسابرسی دارای دو  محور اصلی که ویژگی های و توانمندی شخصی حسابرس و تاثیر آن بر شرکت و ویژگی های کمیته حسابرسی و موسسه حسابرسی و تاثیر آن بر شرکت می باشد که در ادامه به ارایه محورهای جزیی هر یک از این دو محور کلی می پردازیم.

انجام پایان نامه حسابرسی : ویژگی های حسابرس

 1. تخصص کلی حسابرس و مدیریت سود، کیفیت سود و گیفیت گزارشگری مالی
 2. تخصص مالی حسابرس و مدیریت سود، کیفیت سود و گیفیت گزارشگری مالی
 3. تعهد حسابرس و مدیریت سود، کیفیت سود و گیفیت گزارشگری مالی
 4. استقلال حسابرس و مدیریت سود، کیفیت سود و گیفیت گزارشگری مالی
 5. اخلاق مداری حسابرس و مدیریت سود، کیفیت سود و گیفیت گزارشگری مالی
 6. ویژگی های حسابرس و مدیریت سود، کیفیت سود و گیفیت گزارشگری مالی
 7. تخصص کلی حسابرس و ارزش شرکت ، سرمایه فکری ، تامین مالی ، سیاست تقسیم سود ، سرمایه گذاری
 8. تخصص مالی حسابرس و ارزش شرکت ، سرمایه فکری ، تامین مالی ، سیاست تقسیم سود ، سرمایه گذاری
 9. تعهد حسابرس و ارزش شرکت ، سرمایه فکری ، تامین مالی ، سیاست تقسیم سود ، سرمایه گذاری
 10. استقلال حسابرس و ارزش شرکت ، سرمایه فکری ، تامین مالی ، سیاست تقسیم سود ، سرمایه گذاری
 11. اخلاق مداری حسابرس و ارزش شرکت ، سرمایه فکری ، تامین مالی ، سیاست تقسیم سود ، سرمایه گذاری
 12. ویژگی های حسابرس و ارزش شرکت ، سرمایه فکری ، تامین مالی ، سیاست تقسیم سود ، سرمایه گذاری

انجام پایان نامه حسابرسی: ویژگی های موسسه حسابرسی و کمیته حسابرسی

 1. اندازه کمیته حسابرسی و مدیریت سود ، کیفیت سود و گیفیت گزارشگری مالی
 2. استقلال کمیته حسابرسی و مدیریت سود ، کیفیت سود و گیفیت گزارشگری مالی
 3. ترکیب کمیته حسابرسی و مدیریت سود ، کیفیت سود و گیفیت گزارشگری مالی
 4. ویژگی های کمیته حسابرسی و مدیریت سود ، کیفیت سود و گیفیت گزارشگری مالی
 5. اندازه موسسه حسابرسی و مدیریت سود ، کیفیت سود و گیفیت گزارشگری مالی
 6. سن موسسه حسابرسی و مدیریت سود ، کیفیت سود و گیفیت گزارشگری مالی
 7. شریک موسسه حسابرسی و مدیریت سود ، کیفیت سود و گیفیت گزارشگری مالی
 8. اندازه کمیته حسابرسی و ارزش شرکت ، سرمایه فکری ، تامین مالی، سیاست تقسیم سود ، سرمایه گذاری
 9. استقلال کمیته حسابرسی و ارزش شرکت ، سرمایه فکری ، تامین مالی ، سیاست تقسیم سود ، سرمایه گذاری
 10. ترکیب کمیته حسابرسی و ارزش شرکت ، سرمایه فکری ، تامین مالی ، سیاست تقسیم سود ، سرمایه گذاری
 11. ویژگی های کمیته حسابرسی و ارزش شرکت ، سرمایه فکری ، تامین مالی ، سیاست تقسیم سود ، سرمایه گذاری
 12. اندازه موسسه حسابرسی و ارزش شرکت ، سرمایه فکری ، تامین مالی ، سیاست تقسیم سود ، سرمایه گذاری
 13. سن موسسه حسابرسی و ارزش شرکت ، سرمایه فکری ، تامین مالی ، سیاست تقسیم سود ، سرمایه گذاری
 14. شریک موسسه حسابرسی و ارزش شرکت ، سرمایه فکری ، تامین مالی ، سیاست تقسیم سود ، سرمایه گذاری
انجام پایان نامه حسابرسی - مشاورتز

انجام پایان نامه حسابرسی – مشاورتز


نرم افزارهای استفاده شده در انجام پایان نامه حسابرسی

نرم افزار MATLAB برای انجام پایان نامه حسابرسی : نرم افزاری مطلوب برای برنامه نویسی و محاسبات در تمامی شاخه های رشته مدیریت می باشد.

نرم افزار SPSS برای انجام پایان نامه حسابرسی : نام یک خانواده نرم‌افزار رایانه‌ای است که برای تحلیل‌های آماری به کار می‌رود. «اس‌پی‌اس‌اس» مخفف «بسته آماری برای علوم اجتماعی» است. «اس پی اس اس» از جمله نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در رشته مدیرت، به صورت بسیار گسترده‌ای استفاده می‌شود.

نرم افزار EViews برای انجام پایان نامه حسابرسی : نرم افزار Eviews یکی از نرم افزارهای تخصصی در زمینه بکارگیری روش های اقتصاد سنجی بویژه روشهای جدید ان می باشد.چنانچه محقق اقتصادی بخواهد بطور جدی در زمینه تحقیقات اقتصادی فعالیت نماید ضروری است در کنار اموزش تکنیک های جدید اقتصاد سنجی با نرم افزارهای با قابلیت نظیر Eviews نیز اشنا شوند.

نرم افزار LISEREL برای انجام پایان نامه حسابرسی : لیزرل یک محصول نرم افزاری است که به منظور برآورد و آزمون مدلهای معادلات ساختاری طراحی و از سوی “شرکت بین المللی نرم افزار علمی” به بازار عرضه شده است. این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کوواریانس اندازه گیری شده، می‌تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانسها و خطاهای متغیرهای مکنون را برآورد یا استنباط کند و از آن می‌توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی مرتبه دوم، تحلیل عاملی تاییدی و همچنین تحلیل مسیر (مدل یابی علت و معلولی با متغیرهای مکنون) استفاده کرد.

نرم افزار AMOS برای انجام پایان نامه حسابرسی : این نرم افزار را می توان یکی از موفق ترین نرم افزارهای کامپیوتری دانست که به طور خاص برای مدل سازی معادله ساختاری طراحی شده اند. نرم افزار آموس (ایموسAmos ) نرم افزاری برای مدل سازی معادلات ساختاری  است که مدل سازی معادله ساختاری را به شیوه ای ترسیمی ارائه می دهد، به نحوی که می توان به سرعت مدل ها را تعریف کرد، محاسبات را انجام داد و در صورت نیاز آن ها را به سادگی اصلاح کرد.

نرم افزار Gamz برای انجام پایان نامه حسابرسی : یکی از پرکاربردترین نرم­افزارهای بهینه سازی، نرم افزار Gamz است که حوزه های مختلفی از علم را شامل می شود که بیشترین کاربرد آن در رشته مدیریت در جهت انجام مدیریت برنامه ریزی خطی است.

نرم افزار  Stata برای انجام پایان نامه حسابرسی : (استاتا) یک برنامه آماری چند منظوره است که اولین نسخه آن در سال ۱۹۸۵ عرضه شد. این برنامه بین دانشگاهیان و موسسه‌های آکادمیک سراسر دنیا کاربرد فراوان دارد. اکثر کاربران این نرم‌افزار محققینی می‌باشند که در رشته‌های اقتصاد، جامعه شناسی، حسابرسی مشغول به پژوهش و تحقیق می‌باشند. از جمله قابلیت‌های آن می‌توان به مدیریت داده‌ها، تجزیه تحلیل آماری، ترسیم نمودار، شبیه سازی و برنامه نویسی به صورت دلخواه اشاره نمود.

بر اساس کاربرد نرم افزارهای معرفی شده در آن برای انجام پایان نامه حسابرسی  EViews ، SPSS ، LISEREL بیشترین کاربرد را دارند.

پایگاه های معتبر علمی برای مقالات حسابرسی

مهم ترین پایگاه های مقالات رشته مدیریت  بر اساس اثربخش بودن، سطح مقالات و تعداد ارجاعات به صورت زیر دسته بندی می شود:

 • Emerald: ین پایگاه علمی متعلق به انتشارات معروف امرالد است و به ارائه منابع علمی تخصصی (کتاب و نشریه)در حوزه های موضوعی مدیریت، علی الخصوص حسابرسی می پردازد.
 • Science Direct: پایگاه الزویر نیز یکی از دیگر از مفیدترین منابع مقاله به حساب می آید که حوزه های مختلف مدیریت،علوم انسانی و … را شامل می شود.
 • Springer: این پایگاه نیز همچون الزویر تمامی زمینه های علم را شامل می شود که به تازگی مقالات با کیفیتی در زمینه ی رشته حسابرسی در آن به چاپ می رسد.

خدمات مشاورتز در قبال انجام پایان نامه حسابرسی

در موسسه مشاورتز ما از ابتدای کار با شما هستیم: 1- بر اساس موضوع پیشنهادی از سوی شما و یا خود موسسه به شما مقاله مرجع معرفی می کنیم. 2- پس از تایید استاد راهنمای شما، پروپوزال مطابق با مقاله مرجع کامل می گردد. 3- پس از تصویب پروپوزال، گزارش و تحلیل های اقتصادی پایان نامه شما به صورت گزارش های ماهانه انجام می شود. 4- برای کار های آماری و اقتصادسنجی شما، فایل ویدیوی آموزشی تهیه می گردد. 5- پس از تایید تمامی کارها تا اینجا توسط شما و استاد راهنما، فایل پاورپوینت ارایه مهیا می گردد. 6- در صورت تمایل، از پایان نامه شما مقالات کنفرانسی و ژورنالی استخراج می شود.

امیدواریم خواندن این مقاله مفید برای انجام پایان نامه حسابرسی باشد، در صورتیکه تمایل به سفارش انجام پایان نامه حسابرسی دارید با تکمیل فرم زیر تیم مشاورتز در خدمت شما متقاضی گرامی می باشد.

 

این محتوا می تواند برای سرچ های زیر مفید باشد

انجام پایان نامه حسابرسی ، انجام پایان نامه ارشد حسابرسی ، انجام پایان نامه رشته حسابرسی ، انجام پایان نامه حسابداری حسابرسی ، انجام پایان نامه های حسابرسی ، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابرسی ، سفارش انجام پایان نامه حسابرسی ، سفارش پایان نامه حسابرسی ، نگارش پروپوزال حسابرسی ، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حسابرسی