مشاوره انجام پایان نامه آیرودینامیک
به این مطلب امتیاز دهید!

مشاوره انجام پایان نامه آیرودینامیک

مشاوره انجام پایان نامه آیرودینامیک مورد بررسی قرار می گیرد. در ابتدا مختصری درباره گرایش آیرودینامیک توضیح داده خواهد شد و سپس در مورد محورهای اصلی رشته و جزئیات آنها پرداخته می شود. در انتها به پایگاه های اطلاعاتی مربوط به رشته اشاره خواهد شد.

1- انجام پایان نامه آیرودینامیک

گرایش آیرودینامیک یکی از مهم ترین شاخه ها و پایه‌های مهندسی هوافضا می باشد. این گرایش اشتراک قابل توجهی با رشته مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات دارد. علم آیرودینامیک به مطالعه

و بررسی جریان هوا حول اجسام از قبیل هواپیماها، موشک ها، ادوات جنگی، توربین های بادی و توربوماشین ها می پردازد. از اهداف اصلی این علم، محاسبه نیروها و گشتاورهای ناشی از عبور جریان هوا بر روی جسم مورد نظر، می‌ باشد. مهندسین در این گرایش، جریان ‌های پیچیده در اطراف جسم مورد نظر را تحلیل می ‌کنند و با بدست آوردن نیروهای آیرودینامیکی به بررسی پایداری و طراحی سازه می ‌پردازند. از آنجا که مقدار نیروهای آیرودینامیکی وارد بر جسم مانند بال هواپیما یا پره های یک توربین باعث نیروی پسا یا همان نیروی مقاوت هوا می شوند، بهینه سازی آیرودینامیکی سطوح به منظور کاهش افت های آیرودینامیکی، الزامی می باشد. به این منظور، یک مهندس آیرودینامیک باید آشنایی کامل به روابط حاکم بر سیال داشته باشد. از این رو، استفاده از این روابط در قالب نرم افزار های مهندسی برای یک پژوهشگر آیرودینامیک اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر چه پیچیدگی های این گرایش می تواند برای دانشجویان چالش برانگیز باشد، اما علم آیرودینامیک کاربرد های بسیار زیادی در صنایع مختلف دارد. شیرینی بررسی مباحث مربوط به آیرودینامیک باعث می شود این رشته بسیار جذاب باشد.

2-محورهای کلی انجام پایان نامه هوافضا آیرودینامیک

مهندسی هوافضا گرایش آیرودینامیک، شامل پنج محور کلی می باشد. آیرودینایمیک تجربی، آیرودینامیک تحلیلی، آیرودینامیک عددی، آیرودینامیک ریزپرنده ها و آیروآکوستیک از محورهای اصلی این گرایش می باشد. در ادامه این پنج محور با جزئیات بیشتر و به صورت بیان موضوع های مختلف بیان خواهد شد.

1-2- محور آیرودینامیک تحلیلی برای انجام پایان نامه آیرودینامیک

موضوعات مهم مربوط به این محور در ذیل آورده شده است:

 • جریان های مادون صوت
 • جریان های مافوق صوت
 • جریان ماورا صوت
 • مدل سازی تحلیلی آیرودینامیکی اجسام پرنده
 • بررسی تحلیلی آیروالاستیسیته یا همان برهمکنش سیال با جسم
 • ارائه روابط تحلیل به منظور پیش بینی ضرایب آیرودینامیکی
 • توربین های بادی
 • پرنده های بالزن
 • تحلیل آیرودینامیک پره با روش صفحه­ای
 • طراحی چیدمان بهینه توربین ها در سایت بادی
 • بررسی اثر حباب جدایش روی ایرفویل توربین باد
 • بررسی اثرات اغتشاش جوی یا خطای ساخت در عملکرد ایرودینامیکی
 • بررسی عملکرد ایرودینامیکی در حالت پرواز گروهی
 • بهبود عملکرد در حالت فلاتر
 • طراحی پرنده با قابلیت ویژه
مشاوره انجام پایان نامه آیرودینامیک - مشاورتز

مشاوره انجام پایان نامه آیرودینامیک – مشاورتز

2-2- محور آیرودینامیک تجربی برای انجام پایان نامه آیرودینامیک

موضوعات مربوط به این محور در ذیل آورده شده است:

 • بررسی آزمایشگاهی اثر الگوی حفره بر روی آیرودینامیک انواع خودرو
 • بررسی آزمایشگاهی اثر نوع بالواره بر روی ضرایب آیرودینامیکی یک بال هواپیما
 • بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه پیچ پره توربین بادی بر روی عملکرد آیرودینامیکی آن
 • بررس آزمایشگاهی کنترل جریان بر روی ضرایب آیرودینامیکی بالواره های مختلف
 • بررسی اثر مقدار طول وتر و کمبر بر روی عملکرد آیرودینامیکی بالواره های مورد استفاده در بال هواپیماها
 • بررسی واماندگی دینامیکی و استاتیکی
 • بررسی تولید توان از نوسان بال
 • بررسی اثر آیروالاستیک
 • بررسی اثرات نوع پره بر روی عملکرد توربوماشینها
 • بررسی عملکرد پمپ ها
 • بررسی آیرودینامیکی توربین های محوری و شعاعی
 • بررسی آیرودینامیکی پمپ های شعاعی و محوری
 • بررسی آیرودینامیکی توربین های بادی
 • بررسی ساختار جریان آشفته

 

3-2- محور آیرودینامیک عددی برای انجام پایان نامه آیرودینامیک

 • تحلیل عددی توربین های بادی
 • تحلیل عددی موشک
 • تحلیل عددی بال هواپیما
 • تحلیل عددی پره های هیلی کوپتر
 • توربوماشین ها
 • تحلیل پمپ های موشک
 • تحلیل توربین موشک
 • کمپرسور
 • تحلیل آیرودینامیکی موتور
 • تحلیل عددی آیرودینامیک اتومبیل
 • تحلیل آیرودینامیکی پرنده های بالزن
 • تحلیل و بهینه سازی
 • طراحی ایرفویل یا بال به شیوه معکوس با داشتن توزیع فشار مطلوب
 • مدلسازی ایرودینامیکی ریزپرنده ها
 • مدلسازی ایرودینامیکی در بال انعطاف پذیر یا دارای قابلیت مورفینگ
 • جذب انرژی از ارتعاشات یا نوسانات بال
 • تحلیل در حضور عملگرهای کنترل جریان فعال
 • اثرات تغییر شکل بر روی عملکرد ایرودینامیکی مقاطع
 • طراحی سکوهای تست برای /ارزیابی ایرودینامیکی ریزپرنده ها
 • بهینه سازی مسیر پرواز مبتنی بر عملکرد ایرودینامیکی
 • طراحی سیستم های نوین پالایش هوا و مدلسازی و بررسی مشخصه های عملکردی انها
 • استخراج مدلهای نیمه تجربی نوین در تخمین ضرایب و مشتقات ایرودینامیکی
 • مدلسازی ایرودینامیک یک جسم پرنده با قابلیت تغییر شکل
 • مدلسازی و بهینه سازی عملکرد کشتی هوایی
 • طراحی پرنده با تامین توان از خورشید

3-نرم افزارهای پرکاربرد برای انجام پایان نامه آیرودینامیک

 • انجام پایان نامه آیرودینامیک با نرم افزار Fluent

این نرم افزار برای بررسی عددی مورد استفاده قرار می گیرد. این نرم افزار از پر کاربرد ترین نرم افزارها در حوزه سیالات و آیرودینامیک می باشد. این نرم افزار از روش حجم محدود با استفاده از حل معادلات ناویر ایتوکس به تحلیل سیالاتی می پردازد.

 

 • انجام پایان نامه آیرودینامیک با نرم افزار CFX

این نرم افزار برای بررسی عددی مورد استفاده قرار می گیرد. این نرم افزار از پر کاربرد ترین نرم افزارها در حوزه سیالات و آیرودینامیک می باشد. این نرم افزار از روش حجم محدود با استفاده از حل معادلات ناویر ایتوکس به تحلیل سیالاتی می پردازد. این نرم افزار قابلیت بررسی کاویتاسیون را نیز دارد.

 

 • انجام پایان نامه آیرودینامیک با نرم افزار Openfoam

این نرم افزار به صورت کد باز می باشد. کاربرد این نرم افزار برای بررسی و حل جریان سیال می باشد. این نرم افزار قابیلت مش زنی دارد. این نرم افزار می تواند جریان های آشفته را نیز مدل کند.

 

 • انجام پایان نامه آیرودینامیک با نرم افزار Qblade

این نرم افزار به منظور بررسی آیرودینامیکی توربین های بادی مورد استفاده قرار می گیرد. این نرم افزار از روش های نیمه تحلیلی و پنلی یا همان گردابه ای استفاده می کند.

 

 • انجام پایان نامه آیرودینامیک با نرم افزار Matlab/Simulink

این نرم افزار قابلیت کد نویسی را برای مهندس آیرودینامیک فراهم می سازد. در این نرم افزار می توان یک پرنده را با استفاده مدل سازی ریاضی مدل نمود.

 

 • انجام پایان نامه آیرودینامیک با نرم افزار Xfoil

این نرم افزار برای به دست آوردن ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این نرم افزار اثر لزجت را نیز مدل می کند. برای به دست آوردن ضرایب از روش های پنلی استفاده می کند.

 • انجام پایان نامه آیرودینامیک با نرم افزار XFLR5

نرم‌افزار XFLR5 یک نرم‌افزار مفید برای آغاز یادگیری هوافضا می‌باشد. از توانایی‌های این نرم‌افزار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. تحلیل ایرفویل 2. رسم ایرفویل به صورت اسپلاین 3. تحلیل بال با نسبت باریک شوندگی و زاویه نصب دلخواه 4. تحلیل آیرودینامیکی هواپیما 5. دینامیک پرواز هواپیما

 

 • انجام پایان نامه آیرودینامیک با نرم افزار WinFoil

این نرم افزار به منظور تحلیل هواپیما می باشد.

 • انجام پایان نامه آیرودینامیک با نرم افزار CFturbo

نرم افزارCFturbo  ابزاری قدرتمند برای طراحی توربوماشین‌ها است. استفاده از آن بسیار راحت است که امکان اصلاح و بهبود طرح‌های موجود را به سادگی ممکن می‌کند.

 

4-پایگاه های معتبر در برای انجام پایان نامه هوافضا آیرودینامیک

مهم ترین پایگاه های مقالات مهندسی هوافضا گرایش آیرودینامیک به صورت زیر دسته بندی می شود:

پایگاه AIAA

این پایگاه مربوط به انجمن هوافضای امریکا می باشد که می توان از آن برای پیدا کردن مقالات در حوزه آیرودینامیک استفاده نمود.

پایگاه Sage Publication

از پایگاه های اصلی پیدا کردن مقالات می باشد که در اکثر زمینه های مهندسی مجله های متنوعی دارد.

Science Direct

از پایگاه های اصلی پیدا کردن مقالات می باشد که در اکثر زمینه های مهندسی مجله های متنوعی دارد. در این حوزه می توان به مجله Aerospace science and technology اشاره نمود.

پایگاه Wiley

یکی دیگر از پایگاه های اصلی در حوزه هوافضا این پایگاه می باشد که می توان از آن برای پیدا کردن مقالات در حوزه هوافضا استفاده نمود. از مجلات آن می توان به مجلهwind energy اشاره نمود.

 

پایگاه Springer

یکی دیگر از پایگاه های اصلی در حوزه هوافضا این پایگاه می باشد که می توان از آن برای پیدا کردن مقالات در حوزه هوافضا استفاده نمود. از مجلات آن می توان به مجله journal of mechanical science and technology  اشاره نمود.

پایگاه Taylor and Francis

این پایگاه متعلق به علوم مهندسی است که مقالات چاپ شده ی آن در ارتباط با مهندسی هوافضا از کارایی بالایی برخوردار است که مجلات مناسبی برای حوزه هوافضا و آیرودینامیک دارد.

 

5- خدمات مشاورتز در قبال انجام پایان نامه آیرودینامیک

در موسسه مشاورتز ما از ابتدای کار با شما هستیم: 1- بر اساس موضوع پیشنهادی از سوی شما و یا خود موسسه به شما مقاله مرجع معرفی می کنیم. 2- پس از تایید استاد راهنمای شما، پروپوزال مطابق با مقاله مرجع کامل می گردد. 3- پس از تصویب پروپوزال، گزارش و شبیه سازی پایان نامه شما به صورت گزارش های ماهانه انجام می شود. 4- برای شبیه سازی های شما، فایل ویدیوی آموزشی تهیه می گردد. 5- پس از تایید تمامی کارها تا اینجا توسط شما و استاد راهنما، فایل پاورپوینت ارایه مهیا می گردد. 6- در صورت تمایل، از پایان نامه شما مقالات کنفرانسی و ژورنالی استخراج می شود.

امیدواریم خواندن این مقاله مفید برای انجام پایان نامه آیرودینامیک باشد، در صورتیکه تمایل به سفارش انجام پایان نامه آیرودینامیک دارید با تکمیل فرم زیر تیم مشاورتز در خدمت شما متقاضی گرامی می باشد

 

 

 

این محتوا می تواند برای سرچ های زیر مفید باشد

 انجام پایان نامه آیرودینامیک ، انجام پایان نامه ارشد آیرودینامیک ، انجام پایان نامه دکتری آیرودینامیک ، انجام پایان نامه رشته آیرودینامیک ، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد آیرودینامیک ، انجام پایان نامه هوافضا آیرودینامیک