مشاوره انجام پایان نامه زراعت و اصلاح نباتات
به این مطلب امتیاز دهید!

مشاوره انجام پایان نامه زراعت و اصلاح نباتات

مشاوره انجام پایان نامه زراعت و اصلاح نباتات مواد در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

دانش کشاورزی از گرایش های متعددی تشکیل یافته که زراعت و اصلاح نباتات یکی از گرایش های مهم این رشته به حساب می آید. کشور ایران با داشتن خصوصيات اكولوژيكي و اقليمي متنوع، به صورت بالقوه يكي از كشورها كم نظير در توليد گياهان مختلف می باشد. چراکه كه ايران از 13 اقليم موجود در جهان، 11 اقليم مختلف را در خود جای داده است و حدوداً دارای ۸۰۰۰ گونه گیاهی است. بر این اساس کشاورزی در برنامه های توسعه کشور از محورهای اصلی در نظر گرفته شده است.

در رشته زراعت و اصلاح نباتات دانشجویان در چهار سال دوره کارشناسی اطلاعات نسبتاً جامعی در مورد گیاه شناسی، بیماریها و آفات گیاهی، حشره شناسی، ژنتیک، روشهای اصلاح نباتات، اکولوژی، فیزیولوژی گیاهی، آمار و زراعت گیاهان مختلف کسب می­نمایند. این در حالی است که در مقطع کارشناسی ارشد بخش­ زراعت و اصلاح نباتات از یکدیگر جدا شده و دانشجویان می­توانند با توجه به میزان علاقه در گرایش های زراعت، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی به تحصیل ادامه دهند. بدیهی است که تأمین نیروی انسانی در هر یک از این گرایش ها می تواند نقش سازنده ای را در توسعه کشاورزی کشور ایفا کند.

 

محورهای کلی آموزش انجام پایان نامه زراعت ، مشاوره انجام پایان نامه اصلاح نباتات و مشاوره انجام پایان نامه بیوتکنولوژی گیاهی به شرح زیر است:

 

مشاوره انجام پایان نامه اصلاح نباتات و آموزش انجام پایان نامه بیوتکنولوژی گیاهی

 • تعیین تنوع ژنتیکی گیاهان مختلف (گندم، جو، ذرت و ….، گیاهان دارویی، گیاهان زینتی و …) از طریق صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و نشانگرهای مولکولی (SSR, ISSR, cpSSR, RAPD, AFLP).
 • تعیین ارتباط تنوع ژنتیکی (گندم، جو، ذرت و ….، گیاهان دارویی، زینتی و …) با تنش­های محیطی (تنش خشکی، شوری، سرما، گرما و …) از طریق صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و نشانگرهای مولکولی (SSR, ISSR, RAPD, AFLP).
 • تعیین رابطه بین ساختار تنوع ژنتیکی و جغرافیایی جمعیت­های گیاهان مختلف (زراعی، بومی، وحشی) (گندم، جو، ذرت و ….، گیاهان دارویی، گیاهان زینتی و … براساس نشانگرهای بیوشیمیایی و مولکولی (SSR, ISSR, cpSSR, RAPD, AFLP).
 • مطالعه پارامترهای ژنتیکی (تجزیه ژنتیکی) عملکرد دانه و اجزاء آن در جو، گندم و یا گیاهان مختلف دیگر از طریق تجزیه دی آلل
 • تعیین نحوه کنترل ژنتیکی صفات مهم زراعی (صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و …) در جو، گندم و یا هر گیاه دیگر از طریق تجزیه میانگین نسل­ها
 • تعیین مناسب ترین شاخص های انتخاب به منظور اصلاح عملکرد دانه در جمعیت های 2F جو یا گندم یا ….
 • تعیین نحوه توارث صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و … مرتبط با تنش خشکی، شوری و … در جو، گندم و یا هر محصول دیگر.
 • تعیین نحوه توارث و مکان یابی ژن های کنترل کننده صفات کمی در گیاهان مختلف
 • مكان‌يابي QTLهاي كنترل‌كننده انواع صفات مهم زراعی (صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و …) و در گیاهان مختلف.
 • مکان یابی نواحی ژنومی مرتبط با تنش خشکی در جو یا گندم یا هر محصول دیگر

مشاوره انجام پایان نامه زراعت

 • بررسی اثر انواع تنظیم کننده­های رشد نظیر ساليسيليك اسيد، پاکلوبوترازول، اسید آسکوربیک، سایکوسل و … بر خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و آگروموفولوژیکی ارقام زراعی و بومی انواع گیاهان (گندم، جو، ذرت و ….، گیاهان دارویی مانند زیره، نعناع، پونه، شوید،… گیاهان زینتی و …) در شرایط بدون تنش و انواع تنش­های محیطی (شوری، خشكي، ….)
 • مقایسه الگوي الکتروفورزی پروتئين­هاي برگ، فعالیت آنزیم­های آنتی اکسیدان و دیگر صفات فیزیولوژیک ارقام زراعی و بومی انواع گیاهان (گندم، جو، ذرت و ….، گیاهان دارویی مانند زیره، نعناع، پونه، شوید،… گیاهان زینتی و …) در شرایط بدون تنش و انواع تنش­های محیطی (شوری، خشكي، ….).
 • اثر پرايمينگ با اسيد آسكوربيك، نيتريك اسيد و ساليسيليك اسيد (یا ترکیبات دیگر) بر آنزيم هاي آنتي اكسيداني، پراكسيداسيون ليپيدهاي غشاي سلول و اجزاي جوانه زني و رشد گياهچه هاي (گندم، جو، ذرت و ….، گیاهان دارویی مانند زیره، نعناع، پونه، شوید،… گیاهان زینتی و …) تحت تنش شوري و خشکی
 • تعیین اثر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی انواع گیاهان زراعی
 • تعیین اثر تنش های محیطی(خشکی، شوری، گرما، سرما و…) بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی انواع خویشاوندان وحشی گیاهان زراعی
مشاوره انجام پایان نامه زراعت و اصلاح نباتات - مشاورتز

مشاوره انجام پایان نامه زراعت و اصلاح نباتات – مشاورتز

نرم افزارهای پرکاربرد در مشاوره انجام پایان نامه زراعت و اصلاح نباتات

تجزیه­های آماری در تحقیقات علوم مختلفی که به نوعی زیست­ سنجی در آنها صورت می­پذیرد، نظیر رشته­های مختلف کشاورزی و علوم گوناگون مرتبط با بیولوژی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و اساساً گزارش هر گونه مطلب در محافل علمی وابسته به ارائه یک آزمون آماری است. موفقیت در ارائه یک مطلب علمی منسجم در این رشته­های تحصیلی به چهار اصل بستگی دارد.

 • طراحی اصولی و علمی آزمایش
 • اجرای صحیح مراحل آزمایش
 • ثبت داده­های حاصل از آزمایش
 • تجزیه و تحلیل آماری دقیق، علمی و کارآمد داده ­ها

 

از مهمترین نرم افزارهای آماری که در تحقیقات مربوط به علوم کشاورزی از جمله در مشاوره انجام پایان نامه کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی مورد استفاده قرار می گیرند می توان به SPSS، MSTATC و SAS اشاره کرد. برخی از روش­های آماری در تحقیقات مربوط به علوم کشاورزی و زیست شناسی که توسط این نرم افزارها انجام می پذیرد عبارتند از:

آماره ­های توصیفی (شامل گزارش پارامترهای توصیفی، رسم انواع نمودارها و گراف­ها)

همبستگی و رگرسیون (خطی و چند متغیره)

تجزیه و تحلیل طرح­های آماری (انواع طرح کاملاً تصادفی، طرح بلوک­های کامل تصادفی، طرح مربع لاتین و …)

انواع مقایسات میانگین (مقایسه ساده میانگین­ها، آزمون مقایسه مشاهدات جفت نشده، میانگین دو جامعه جفت شده، مقایسه میانگین بیش از دو گروه و …)

آزمون کای اسکور

تجزیه و تحلیل آزمایش­های فاکتوریل

تجزیه و تحلیل طرح کرت­های خرد شده

تجزیه و تحلیل آزمایش­های فاکتوریل با اختلاط

تجزیه مرکب

تجزیه به عامل­ها (Factor analysis)

تجزیه خوشه ­ای (Cluster analysis)

آنالیز تشخیصی (Discriminant analysis)

تحلیل مسیر (Path analysis)

 

از نرم افزارهای دیگر که در مشاوره انجام پایان نامه زراعت و اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:

Dial98, Pop Gene, Power marker, NTSYS, Past, Map maker

 

پایگاه های معتبر علمی برای مشاوره انجام پایان نامه زراعت و اصلاح نباتات

NCBI (National Center for Biotechnology Information):

این پایگاه اطلاعات جامعی در زمینه ساختار ژنتیکی تمامی موجودات زنده از جمله گیاهان زراعی و همچنین آفات و عوامل بیماری مرتبط با آنها در اختیار کاربران می گذارد. این اطلاعات در بسیاری از بخش های پایان نامه گرایش های اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی از جمله طراحی پرایمرها و یا کلون کردن ژنها کاربرد فراوانی دارد.

Springer: این پایگاه تمامی زمینه های علم را شامل می شود و مقالات با کیفیتی بسیار بالایی در زمینه کشاورزی در آن به چاپ می رسد.

Agricola – agricola.nal.usda.gov:

پایگاه اطلاعاتی کشاورزی که توسط کتابخانه ملی کشاورزی آمریکا در دسترس قرار گرفته است و حاوی اطلاعات بیش از 3 میلیون چکیده مقالات مجلات حوزه کشاورزی  است. از طریق این پایگاه می توان به آخرین یافته های تحقیقاتی در زمینه های مختلف کشاورزی دست یافت.

Science Direct: پایگاه الزویر یکی از مفیدترین منابع مقاله به حساب می آید که حوزه های مختلف علوم کشاورزی را شامل می شود.

 

خدمات مشاورتز در قبال مشاوره انجام پایان نامه زراعت و اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی

در موسسه مشاورتز ما از ابتدا تا انتها با شما هستیم:

 • بر اساس علاقه مندی های دانشجو و اساتید وی موضوعات متنوع، کاربردی و جدید از طرف متخصصین موسسه مشاورتز ارائه خواهد شد.
 • پس از تایید استاد راهنما، آموزش پروپوزال نویسی مطابق با استانداردهای دانشگاه محل تحصیل ارائه می شود.
 • پس از تصویب پروپوزال، بسته به تقاضای دانشجو نوع همکاری تعیین می شود. دانشجو می تواند در زمینه اجرای تمامی مراحل آزمایش، تجزیه های آماری و آموزش نگارش فصول مختلف پایان نامه از حمایت های موسسه مشاورتز بهره جوید.
 • پس از اتمام اصلاحات مربوط به دانشجو و اساتید راهنما و مشاور، آموزش تهیه فایل پاورپوینت جهت انجام دفاع ارایه خواهد شد.
 • در صورت تمایل، پذیرش مقاله مستخرج از پایان نامه (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) انجام می گردد.

امیدواریم خواندن این مقاله مفید برای مشاوره انجام پایان نامه زراعت و اصلاح نباتات باشد، در صورتیکه تمایل به مشاوره انجام پایان نامه زراعت و اصلاح نباتات دارید با تکمیل فرم زیر تیم مشاورتز در خدمت شما متقاضی گرامی می باشد.

 

 

این محتوا می تواند برای سرچ های زیر مفید باشد

مشاوره انجام پایان نامه ارشد اصلاح نباتات ، مشاوره انجام پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی گیاهی ، مشاوره انجام پایان نامه ارشد زراعت ، مشاوره انجام پایان نامه ارشد زراعت و اصلاح نباتات ، مشاوره انجام پایان نامه اصلاح نباتات ، مشاوره انجام پایان نامه بیوتکنولوژی گیاهی ، مشاوره انجام پایان نامه دکتری اصلاح نباتات ، مشاوره انجام پایان نامه دکتری زراعت ، مشاوره انجام پایان نامه دکتری زراعت و اصلاح نباتات ، مشاوره انجام پایان نامه زراعت ، مشاوره انجام پایان نامه زراعت و اصلاح نباتات ، آموزش نگارش پروپوزال زراعت و اصلاح نباتات ، آموزش انجام پایان نامه کشاورزی گرایش زراعت